Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 35.637 x 8
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 34.789 x 0
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.712 x 0
Oxford University Press 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 33.869 x 0
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 31.959 x 4
Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition 1999, ročník 3, číslo 10 Elektronické publikování 31.321 x 0
Langweilův model Prahy a jeho digitalizace 2007, ročník 11, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.732 x 3
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 30.295 x 1
Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě 2006, ročník 10, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 29.991 x 6
Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 29.791 x 4
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 29.667 x 10
Vizualizace historie změn textu 2010, ročník 14, číslo 6 Informační věda 29.511 x 1
Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 29.293 x 3
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 29.045 x 1
Publish, or perish? 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 28.524 x 4
Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 27.843 x 1
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 27.245 x 4
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 26.618 x 3
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 26.406 x 1
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 26.190 x 3

Stránky

registration login password