Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 13.911 x 3
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 13.911 x 3
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 13.879 x 2
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 13.868 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.858 x 5
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 13.780 x 0
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.707 x 0
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.701 x 2
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.691 x 0
Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 13.638 x 1
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 13.605 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 13.595 x 0
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.542 x 1
Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 13.502 x 3
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 13.495 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 13.485 x 6
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 13.452 x 2
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 13.440 x 0
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 13.374 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.330 x 2

Stránky