Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 14.452 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.389 x 1
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 14.374 x 2
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 14.339 x 2
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 14.264 x 2
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.262 x 0
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.241 x 3
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 14.174 x 3
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.147 x 2
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 14.126 x 4
Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 14.123 x 2
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 14.082 x 14
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.023 x 0
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.938 x 2
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 13.932 x 2
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 13.926 x 3
Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 13.882 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 13.874 x 0
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.784 x 1
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 13.780 x 2

Stránky