Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 17.401 x 4
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 17.389 x 3
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 17.381 x 5
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 17.341 x 0
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 17.326 x 2
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 17.236 x 6
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 17.136 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 17.105 x 2
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 17.090 x 3
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 17.067 x 6
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 17.019 x 0
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 17.015 x 2
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 16.999 x 0
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.989 x 1
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.983 x 3
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 16.911 x 2
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 16.908 x 4
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 16.829 x 2
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.781 x 3
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 16.723 x 1

Stránky

registration login password