Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 15.800 x 0
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 15.760 x 0
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 15.744 x 1
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.733 x 2
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.706 x 0
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 15.615 x 0
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.604 x 1
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.513 x 2
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.431 x 2
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.426 x 2
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 15.423 x 5
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 15.395 x 3
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 15.289 x 1
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 15.154 x 1
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.021 x 0
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 14.965 x 2
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 14.961 x 2
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 14.941 x 0
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.928 x 2
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 14.908 x 3

Stránky

registration login password