Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.563 x 0
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.336 x 1
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 19.210 x 4
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 19.121 x 0
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 19.009 x 3
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 18.871 x 4
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 18.851 x 2
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 18.820 x 3
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 18.811 x 4
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.776 x 2
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 18.684 x 4
Ptejte se své knihovny! 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 18.590 x 3
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 18.557 x 0
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.423 x 2
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 18.344 x 1
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 18.315 x 6
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.204 x 1
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.168 x 2
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.166 x 2
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 18.154 x 1

Stránky

registration login password