Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Než začne informační století ... 1999, ročník 3, číslo 12 Editorial 5.324 x 2
Informační (ne)Bezpečí číhá všude! 2012, ročník 16, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 9.672 x 2
Nový web doc. Ludvíka Muchy 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.396 x 2
Souborný katalog, portály a kooperativní projekty v Bavorsku 2005, ročník 9, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.659 x 2
Martin Patřičný: Čítanka 2014, ročník 18, číslo 10 Recenze 4.494 x 2
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 4.484 x 2
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 5.692 x 2
Edukácia – Je to len fenomén súčasnosti? 2013, ročník 17, číslo 9 Rozhovor 8.717 x 2
Blackout aneb vypnutá knihovna 2014, ročník 18, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 4.973 x 2
WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů 2004, ročník 8, číslo 5/2 WebArchiv - získávání a archivace elektronických (online) zdrojů (workshop -) 12.313 x 2
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 7. část 2015, ročník 19, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 4.738 x 2
Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters (Marika Janoušková) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 6.566 x 2
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 17.575 x 2
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 16.450 x 2
Kolja se probořil na tenkém ledě 1997, ročník 1, číslo 2 Recenze 7.249 x 2
Bezpečnost informací 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 17.267 x 2
Nosiče průmyslověprávních informací 2014, ročník 18, číslo 8 Pořádání informací 4.932 x 2
Knihovna, Adam a Aida: Od Boha k Verdimu? 2009, ročník 13, číslo 11 Týden knihoven 7.807 x 2
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.933 x 2
Perspektivy a vize knihovnictví a informační vědy (David Bawden) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zahájení konference 5.533 x 2

Stránky

registration login password