Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze

0 comments
Autoři: 

Exkurze do knihovny Goethe-Institutu byla uspořádána pod záštitou pražské organizace SKIP dne 31. 5. 2011. Akce se zúčastnilo celkem šestnáct zájemců z různých knihoven.

S cíli a prací Goethe-Institutu nás seznámila vedoucí Oddělení informací a knihovny s regionálním pověřením paní Sabine Reddel-Heymannová, po knihovně nás provedla a s nabízenými službami seznámila paní Eva Vondálová, vedoucí knihovny.

Goethe-Institut sídlí v Praze od roku 1990 a je kulturním institutem zřízeným a financovaným Spolkovou republikou Německo. Institut se zaměřuje na podporu znalosti německého jazyka v zahraničí nejen prostřednictvím jazykových kurzů všech úrovní, ale i různými kulturními akcemi, jako jsou filmové, hudební nebo divadelní festivaly a jiné akce. Goethe-Institut také každý rok podpoří překladem do češtiny kolem patnácti titulů německých knih.

Knihovna Goethe-Institutu je veřejně přístupnou knihovnou s fondem kolem 14 000 svazků. A protože knihovna nemá sklady, je tento objem udržován průběžným vyřazováním opotřebovaných a zastaralých dokumentů.

Knihovna má čtyři zaměstnance. Akvizice byla dříve zajišťována centrálně, nyní již probíhá přímo v pobočce v Praze, výběr novinek k zařazení do fondu je tedy záležitostí místní knihovny (poznamenejme, že v Německu ročně vychází cca 80 000 titulů).

Většinu dokumentů z fondu si je možné vypůjčit absenčně, pouze prezenčně lze studovat poslední čísla periodik a některé vybrané tituly. Fond je také na hřbetech opatřen samolepkami, které na první pohled označí překlady do češtiny (žlutá), ony pouze prezenčně dostupné fondy (červená) a „knihy, o kterých se mluví“ (Bücher, über die man spricht). Součástí fondu jsou také učebnice, audioknihy, DVD s filmy či hudba na CD.

Dokumenty z knihovny Goethe-Institutu si také lze půjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Knihovna přispívá i do Souborného katalogu ČR.

Knihovna má přibližně 1 200 až 1 300 aktivních čtenářů. Navštěvuje ji kolem 70 až 100 uživatelů denně. Většinu uživatelů tvoří studenti (a to nejen z kurzů pořádaných Goethe-Institutem), ale také překladatelé, spisovatelé, germanisté, historici, profesoři společenských věd nebo novináři.

Goethe-Institut zvenčí

Goethe-Institut zvenčí

Sabine Reddel-Heymannová a Eva Vondálová vítají účastníky exkurze v Goethe-Institutu

Sabine Reddel-Heymannová a Eva Vondálová vítají účastníky exkurze v Goethe-Institutu

Účastníci exkurze při výkladu

Účastníci exkurze při výkladu

Výklad v prostorách knihovny

Výklad v prostorách knihovny

Pohled do interiéru

Pohled do interiéru

Rozlišení dokumentů podle úrovně pokročilosti v němčině

Rozlišení dokumentů podle úrovně pokročilosti v němčině

Knihy, o kterých se mluví

Knihy, o kterých se mluví

Poznámka redakce: Celá fotogalerie je k dispozici na adrese http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150189004324071.303399.574344070&l=ad96d40cd3 (autorkou fotografií je Linda Jansová).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BUREŠOVÁ, Iva. Exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 7 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13728. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13728

automaticky generované reklamy
registration login password