Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na konci září bylo připojeno k Internetu přibližně 300 českých knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Na konci září bylo připojeno k Internetu přibližně 300 českých knihoven

0 comments
Celkem 244 veřejných knihoven v České republice (okresních, městských a místních) bylo k 30. září 1999 připojeno k Internetu. Do tohoto počtu nebyly zahrnuty údaje o velkých městech - Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Každá připojená knihovna byla počítána jako jedna jednotka, nezávisle na počtu napojených poboček. Odhadem dosahuje počet přípojných míst cca 300. V drtivé většině jde o instituce s minimálně jedním profesionálním pracovníkem, kterých existuje zhruba 800 a které zajišťují základní informační služby 80 procentům obyvatel. Nejlépe si v tomto směru vedly (v absolutních číslech) okresy Karviná (13 knihoven), Vsetín (12), Přerov (11) a Opava (10). Naopak v okresech Beroun , Plzeň-jih a Tachov nemá k Internetu přístup dosud žádná veřejná knihovna. Vyplynulo to ze statistického přehledu, který prezentovali zástupci SKIP na tiskové konferenci 14. října 1999, uspořádané u příležitosti zahájení letošního Týdne knihoven. Této akce některé knihovny využily právě k tomu, aby uvedly do provozu terminály určené pro uživatele.

Připojení k Internetu regionálních knihoven bylo převážně financováno z programu RISK Ministerstva kultury ČR. Přestože tato otázka nebyla předmětem žádného šetření, podle ředitele STK ing. Martina Svobody představují investice v této oblasti více než polovinu rozdělených prostředků. Další knihovny (zejména na úrovni obcí - např. v okresech Hradec Králové a Havlíčkův Brod) obdržely peníze v rámci široce koncipovaného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Obnova venkova", jehož sedmá kapitola se týká právě informační infrastruktury.

V letech 1997 a 1998, kdy RISK tvořil samostatnou položku státního rozpočtu, bylo poskytnuto 32,3, resp. 34 miliónů korun. V tomto roce došlo ke změně - dotace byly ve výši 30 miliónů Kč (bylo podpořeno celkem 189 projektů z 297 přihlášených) zahrnuty do rozpočtové kapitoly resortu. V příštím roce byla pro účely programu RISK schválena částka 10 miliónů Kč, která bude stěží stačit na pokrytí původně plánovaných výdajů.

Na základě usnesení české vlády č. 525 z 31. května 1999 o státní informační politice (SIS) byl zpracován tzv. akční plán, jehož součástí se měl stát také program na rozvoj veřejných informačních služeb (mj. výstupů z činnosti veřejné správy) poskytovaných právě v knihovnách jako přirozených informačních center regionů, aby byl naplněn zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Další prostředky měly být určeny např. digitalizaci vzácných dokumentů a nákup odborných informačních zdrojů. Na realizaci SIS mělo být věnováno celkem 200 miliónů korun, avšak do vládního návrhu státního rozpočtu pro rok 2000 nebyla nakonec zahrnuta ani koruna. Předseda SKIP dr. Vít Richter Ikarovi sdělil, že se SKIP chystá lobovat jak v Poslanecké sněmovně, tak přímo u ministra kultury, avšak vyjednávací postavení stěžuje nejistá politická situace. SIS by měla být podle ministra financí Pavla Mertlíka aktivně financována až od roku 2001, uvedl dr. V. Richter.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Na konci září bylo připojeno k Internetu přibližně 300 českých knihoven. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10409. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10409

automaticky generované reklamy
registration login password