Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Studentský projekt geoKarlovka přináší geolokační služby na Univerzitu Karlovu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Studentský projekt geoKarlovka přináší geolokační služby na Univerzitu Karlovu

0 comments
Anglicky
English title: 
Student project geoKarlovka introduces location-based services to the Charles University
English abstract: 
With the advent of smartphones equipped with mobile internet access and GPS module during the last years, location-based services (LBS) are booming. This has given rise to a number of services, such as Foursquare, Gowalla, or Google Places, that enable their users to share their position with others while some of them are employing game-like elements. Student project geoKarlovka.cz aims to bring LBS to the Charles University to simplify orientation and navigation within the school’s buildings. In course of the project, the venues listed in the afore-mentioned LBS were crosschecked and updated with new ones, while adhering to a consistent naming scheme for the most important places at the university. On Foursquare, a university brand page was created. On Gowalla, two trips to university-related spots were added. An application generating QR codes that enable easy check-in was implemented and made available for public to use. A few of the QR codes of this type were distributed at various university buildings.
Autoři: 

Location-based services (LBS) neboli služby a aplikace, které pracují s polohou uživatele, propojují reálný svět s tím virtuálním a v posledních letech zažívají velký boom. Ten souvisí především s dostupností chytrých mobilních telefonů vybavených GPS modulem a internetovým připojením. Mezi nejznámější a nejpoužívanější geolokační aplikace patří v České republice Foursquare, Gowalla, GooglePlaces a FacebookPlaces. Tyto aplikace umožňují aktivně zaznamenat uživatelovu polohu přihlášením se ke konkrétnímu místu, na němž se právě nachází. Polohu je pak možné sdílet v síti přátel. Některé aplikace jako Foursquare a Gowalla přináší i herní prvek, když své uživatele odměňují virtuálními odznaky a předměty nebo možností stát se starostou některého místa, když se daném místě vyskytuje nejčastěji. Je zřejmé, že v souvislosti s LBS se naskytne řada otázek ohledně bezpečnosti a soukromí, ty ale přenechejme jiným článkům[1].

Logo projektu geoKarlovka

Logo projektu geoKarlovka

V rámci Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsme se rozhodli využít možnosti LBS pro univerzitní prostředí, a tak vznikl studentský projekt geoKarlovka.cz, který si klade za cíl zvýšit povědomí o geolokačních aplikacích v rámci UK a využít je pro lepší navigaci a orientaci na univerzitní půdě. Konkrétně jsou hlavní cíle následující:

  1. Zkontrolovat, doplnit a systematicky pojmenovat důležitá místa týkající se Univerzity Karlovy a především její Filozofické fakulty v geolokačních službách Foursquare, Gowalla a Google Places.
  2. Usnadnit orientaci prostřednictvím geolokačních služeb pro studenty, uchazeče a zaměstnance Univerzity Karlovy.
  3. Zvýšit povědomí o službách a výhodách geolokačních aplikací a zároveň i zvýšit motivaci pro užívání těchto služeb.

Vše začalo sestavením tabulky nejdůležitějších míst. Ve zhruba 150 záznamech se ocitly především hlavní sídla fakult, některé obory, knihovny, menzy, koleje a sportoviště. Místa jsme systematicky pojmenovali, doplnili k nim úplné adresy, GPS souřadnice a nastavili konkrétní kategorie pro jednotlivé aplikace. V databázích Foursquare, Gowally a Google Places jsme dohledali již existující záznamy a ty eventuálně upravili. Velké množství záznamů jsme také museli doplnit. Tak vznikl přehled nejdůležitějších míst, který je možné prohlédnout na mapě i s odkazy do jednotlivých LBS aplikací.

Mapa vybraných míst v rámci projektu

Mapa vybraných míst v rámci projektu

Zaměřili jsme se hlavně na Foursquare, který podle posledních odhadů využívá zhruba přes šest tisíc Čechů[2]. Založili jsme oficiální stránku pro Univerzitu Karlovu, kde najdou uživatelé Foursquare průběžně doplňovaný přehled tipů a informací k jednotlivým místům. Navíc jsme díky oficiální univerzitní stránce “přinesli” do Prahy speciální univerzitní odznaky, které teď mohou uživatelé získat například za pět přihlášení (check-inů) v menzách nebo na sportovištích.

Přehled speciálních univerzitních odznaků

Přehled speciálních univerzitních odznaků

Pro službu Gowalla jsme upravili a přidali nejdůležitější místa a vytvořili jsme dva tripy - jeden pro nováčky na Filozofické fakultě, druhý po studentských hospodách v okolí fakult UK. Trip se skládá ze skupiny spolu souvisejících míst, kdy uživatel po navštívení většiny míst získá odznáček daného tripu.

Práce s Google Places spočívala zejména v opravování a obohacování stávajících záznamů a navrhování nových k přidání. V této aplikaci chybělo například systematické pojmenování hlavních budov univerzity a doplňující informace, jako jsou odkazy na oficiální stránky nebo přesné adresy.

V rámci projektu se také snažíme využít čím dál více populární QR (Quick Response) kódy, které lze použít jako nosiče dat, popř. i některých příkazů, jako je například automatické zaslání SMS. My jsme použili příkaz, který je schopen v mobilním zařízení rovnou spustit dedikovanou aplikaci LBS Foursquare. Ve výsledku tak může proběhnout přihlášení ke konkrétnímu místu jednoduchým načtením QR kódu kamerou mobilu, namísto toho, aby musel uživatel spouštět geolokaci nebo místo vyhledával. Na našem webu bude brzy online aplikace, která umožní komukoli si QR kód k jakémukoli místu na Foursquare vygenerovat, ten si poté vytisknout a nalepit třeba na dveře ke zvolené místnosti.

Jak mnozí předpovídají[3], v LBS je budoucnost. A Univerzita Karlova se díky našemu projektu dostala na vlnu těchto populárních služeb, navíc se stala průkopnicí mezi českými univerzitami a ve světě se tak zařadila po bok Harvardu nebo Stanfordu.

QR kód

QR kód

Poznámky:
  1. Za všechny např. ANTHONY, D.; HENDERSON, T.; KOTZ, D. Privacy in location-aware computing environments. IEEE Pervasive Computing. 2007, vol. 6, no. 4, s. 64 - 72. ISSN 1536-1268. nebo MCIVER, R. RFID privacy issues : how RFID will impact consumer privacy. RFID Gazettei [online]. March 22, 2005 [cit. 2011-04-27]. Dostupný z WWW: <http://www.rfidgazette.org/2005/03/rfid_privacy_is.html>.
  2. LOHR, Václav. Statistiky Foursquare v ČR - duben 2011. @vaclavlohr's posterous [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. Dostupný z WWW: <http://blog.brtnik.info/statistiky-foursquare-v-cr-duben-2011>
  3. CASHMORE, Pete. Next year’s Twitter? It’s Foursquare. CNN [online]. November 19, 2009 [cit. 2011-04-27]. Dostupný z WWW: <http://edition.cnn.com/2009/TECH/11/19/cashmore.foursquare>
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JINDRA, Martin. Studentský projekt geoKarlovka přináší geolokační služby na Univerzitu Karlovu. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-13629. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13629

automaticky generované reklamy
registration login password