Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Seminář Čtenářství, jeho význam a podpora 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 9.181 x 0
Stručná zpráva o projektu COMMUNIA 2011, ročník 15, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.416 x 0
V uherskohradišťské knihovně 2004, ročník 8, číslo 2 Nad webovými stránkami knihoven 4.607 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely 2014, ročník 18, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 3.222 x 0
Londýn: Konzervativismus nebo konzervace? 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 6.353 x 0
Využívání elektronických inf. zdrojů ve výuce na slovenských univerzitách z pohledu studentů i knihovníků (Daniela Gondová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 3.809 x 0
Zpráva z 3. mezinárodní konference o plagiátorství 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.704 x 0
Unikátní soupis německých historických fondů v českých knihovnách 2000, ročník 4, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 4.869 x 0
Ve znamení velkých dat a sociálních sítí 2012, ročník 16, číslo 11 Editorial 3.519 x 0
Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem 2009, ročník 13, číslo 10 Rozhovor 10.303 x 0
Internet World: ve správnou dobu na správném místě? 1998, ročník 2, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.962 x 0
O důležitosti nepořádku 2010, ročník 14, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 8.197 x 0
Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 5.057 x 0
ISSS 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.919 x 0
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 4.073 x 0
Na ambasádách papír vystřídají bity 1997, ročník 1, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 4.524 x 0
Inteligentní nástroje pro práci s texty na Internetu 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 6.744 x 0
Co se skrývá za daty 2010, ročník 14, číslo 6 Editorial 5.230 x 0
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.494 x 0
Vsetínská knihovna oslavila 95. narozeniny a 10. rok na Dolním náměstí 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 1.777 x 0

Stránky