Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele (Ralph Catts) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 3.943 x 0
Experiences with Usenet I 1998, ročník 2, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 7.867 x 0
Zpráva z konference INSPO 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.488 x 0
Euro 2012 a fotbalová historie (Krzysztof Murawski) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.315 x 0
Návrh riešenia komparácie moderného a tradičného spôsobu prezentácie vybraných objektov kultúrneho dedičstva 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.693 x 0
Novinky v eLibrary od společnosti Walter de Gruyter (Martina Naekel) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 4.087 x 0
Clavis aneb Špatná zpráva - nepochopení zůstává 2000, ročník 4, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 5.689 x 0
Catholic Periodical and Literature Index CD-ROM 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 4.972 x 0
Zahraniční cesta do Helsinki School of Economics and Business Administration 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.384 x 0
Digitalizace s přidanou hodnotou 2004, ročník 8, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 9.349 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekce Jak lépe vyhledávat (Tomáš Bouda a Jan Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 3.767 x 0
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 15.288 x 0
Jazykové korpusy: Britský národní korpus 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 9.590 x 0
Ikaros vstoupil do druhého ročníku 1998, ročník 2, číslo 1 Editorial 4.904 x 0
Journal Citation Reports (JCR) 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 8.307 x 0
Supetarská konference "Role veřejných knihoven v národních politikách na cestě ke znalostní společnosti" 2005, ročník 9, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.604 x 0
Silvestr 2011 2011, ročník 15, číslo 13 Editorial 4.689 x 0
Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE 2017, ročník 21, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 7.757 x 0
Frankfurtský veletrh zdaleka nepatří jen knihám 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.592 x 0
Bibliografické odkazy jsou všude kolem nás 2006, ročník 10, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 5.949 x 0

Stránky