Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městské informační centrum v Karviné má za sebou již 7 let činnosti

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Městské informační centrum v Karviné má za sebou již 7 let činnosti

0 comments

Městské informační centrum při Regionální knihovně Karviná, které již od září roku 1997 poskytuje široký okruh služeb pro občany města i jeho návštěvníky, se stále snaží zkvalitňovat a rozšiřovat svou činnost. Za sedm let své existence poskytli pracovníci centra informace z oblasti podnikání, státní a obecní správy a také z oblasti cestovního ruchu tisícovkám návštěvníků ať už z řad karvinských občanů nebo turistů, kteří zavítali do Karviné. Pro náročnější návštěvníky infocentra jsou k dispozici potřebné informace o firmách na území Karviné, přehled libovolných vlakových a autobusových spojů, přehled památek na území města i jeho okolí, informace o možnostech sportovního a kulturního vyžití ve městě.

V příjemném prostředí infocentra mají jeho návštěvníci k dispozici online připojení k internetu, včetně aktuální nabídky regionálního tisku. Samozřejmostí jsou kopírovací služby a tisk dokumentů.

Kromě vstupenek na vybrané kulturní a sportovní akce je v prodejní nabídce centra také široká škála map a cyklomap z naší oblasti, pohlednice Karviné a soubor pohlednic Zámku Fryštát, propagační materiály o historii a současnosti našeho města, publikace vydávané karvinským magistrátem a Muzeem Těšínska. Jako regionální zajímavost je nabízena kniha Karola Daniela Kadłubiece "Skoro zapómňane – O radostech a strastech staré Karviné", která poprvé přibližuje život prostých lidí v hornických koloniích. K zakoupení jsou i informační brožury: o obci Petrovice u Karviné a brožura o současnosti města Karviná s názvem "Karviná – znáte ji?", která získala ocenění na 6. ročníku festivalu TOURPROPAG 2002 v Písku. Za zmínku stojí také prodej upomínkových předmětů s logem města.

Výčet služeb informačního centra by byl neúplný, kdybychom nepřipomněli existenci antikvariátu. Návštěvníci informačního centra si zde mohou zakoupit zajímavou knihu nebo pohlednici, popřípadě doplnit svou sbírku známek nebo nabídnout své vlastní knihy do komisního prodeje. Od roku 1999 je k dispozici v prostorách "íčka" také informační a dokumentační fond Rady Evropy point "i". Od dubna 2003 je ve sklepních prostorách infocentra otevřena také "Galerie Pod Věží", která mapuje tvorbu již nežijících karvinských výtvarných umělců.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
STERANKA, Rastislav. Městské informační centrum v Karviné má za sebou již 7 let činnosti. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11693. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11693

automaticky generované reklamy