Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010

0 comments

5. října 2010 proběhl v Národní technické knihovně (NTK) seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Seminář byl určen zejména pracovníkům knihoven, informačním specialistům, ale i odborníkům z dalších oblastí. Byl rozdělen do dvou částí – dopoledního a odpoledního bloku. Celkem se v rámci bloku uskutečnilo osm přednášek.

V průběhu akce bylo také možné si prohlédnout a vyzkoušet práci s počítačem Microsoft Surface, který Národní technické knihovně zapůjčila firma Microsoft. Počítač byl záměrně umístěn ve veřejné části knihovny, aby byl k dispozici nejen účastníkům semináře, ale i návštěvníkům NTK.

Microsoft Surface přitahoval pozornost po celý den Microsoft Surface přitahoval pozornost po celý den Microsoft Surface přitahoval pozornost po celý den

Microsoft Surface přitahoval pozornost po celý den

Dopolední blok byl zahájen prezentací Marcely Petrovičové, která posluchačům představila Český pedagogický tezaurus. Hovořila o jeho využití v Národní pedagogické knihovně, tematickém zaměření, struktuře, vývoji, ale také aktualizaci obsahu tezauru. Rovněž popsala jeho správu v systému KP WIN SQL včetně jeho provázanosti se záznamy v interních databázích a OPACu knihovny.

Štěpán Bechynský ze společnosti Microsoft popsal Open Data Protocol, tedy protokol pro publikaci dat v prostředí internetu. Problémem internetu je, že jeho obsah je primárně určen lidem. Většina dat je lokalizována ve specifických aplikacích a formátech a je těžké se k nim dostat nebo je nějakým způsobem znovu využít. Protokol OData umožňuje publikování informací a/nebo dat tak, aby byly srozumitelné nejen lidem, ale i počítači. Díky této vlastnosti mohou být data či informace opakovatelně jednoduše využitelné.

(Meta)datům ve Wikipedii a jak je dostat dovnitř a ven se věnovala třetí přednáška semináře. Její autor Petr Kadlec se v ní vedle představení projektů Wikimedia Foundation věnoval způsobům přístupů (např. toolserver, XML dumpy, SQL dumpy) k (meta)datům ve Wikipedii. Ukázal také konkrétní, již realizovaný projekt propojení Wikipedie a národních autorit NK ČR.

V závěru dopoledního bloku vystoupil Josef Šlerka s přednáškou o tzv. "location-based" službách na internetu. Kromě vysvětlení samotného pojmu location-based services prezentoval jejich využití v praxi na příkladech Google Maps, Wikitude, Cyclopedie a dalších. Přednášející také nastínil hlavní problém, který je s těmito službami spojený. Jedná se o otázku soukromí (ochrany), kterou opět demonstroval na různých příkladech (např. pleaserobme.com).

Přednáška Josefa Šlerky o tzv. location-based službách

Přednáška Josefa Šlerky o tzv. "location-based" službách na internetu

Odpolední blok uvedla Lenka Maixnerová přednáškou o tezauru Medical Subject Headings (MeSH). Jedná se o řízený slovník termínů z lékařství a zdravotnictví, který se používá pro indexování, katalogizaci a vyhledávání biomedicínských informací a informací souvisejících se zdravím. Součástí slovníku MeSH je i databáze „Supplementary Concept Records”, která obsahuje názvy chemických látek a jejich synonym. Přednášející představila strukturu slovníku MeSH, jeho vývoj, aktualizaci včetně způsobu jeho překladu a využití.

Jak napovídá název prezentace Martina Hassmana, Mikroformáty aneb jak z počítače udělat vševědoucího brouka Pytlíka, jednalo se o nejen vtipně nadlehčenou, ale především názornou přednášku srozumitelnou i těm, kteří se běžně s programováním nesetkají. Přednášející popsal základní principy mikroformátů a seznámil přítomné s jejich možnosti. Mikroformáty umožňují vkládat do webových stránek strojově srozumitelné informace. Pomáhají tak robotům snáze se orientovat na webu a tím zlepšovat vyhledávání.

Předposlední přednáška Martina Vejražky z Ústavu lékařské biochemie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla zajímavým pohledem pod pokličku elektronické podpory výuky na lékařských fakultách. Přednášející představil WikiSkripta - otevřený web ve vysokoškolském vzdělávání. WikiSkripta jsou internetovým úložištěm medicínských výukových textů pro všechny české a slovenské lékařské fakulty.

Poslední přednášející semináře Ctibor Škuta se v prezentaci o Polytematickém strukturovaném hesláři (PSH), kromě jeho stručného představení, zaměřil především na praktické aspekty údržby hesláře. Popsal tři způsoby obsahové aktualizace PSH – analýzu logů, výběr nových hesel metodou rozboru klíčových slov a formulář pro zasílání návrhů na nová hesla. Cílem přednášky bylo předání zkušeností dalším knihovnám, které při aktualizacích heslářů, slovníků či tezaurů řeší podobné nebo stejné otázky.

Jednotlivé prezentace si lze prohlédnout na stránkách NTK.

Vzdělávací centrum NTK bylo plné návštěvníků

Vzdělávací centrum NTK bylo plné návštěvníků

Příští seminář se bude konat 4. října 2011 opět v Národní technické knihovně. Věřím, že bude stejně zajímavý jako ten letošní.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 11 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13549. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13549

automaticky generované reklamy
registration login password