Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlednutí za seminářem „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách“ ve vsetínské knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Ohlednutí za seminářem „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách“ ve vsetínské knihovně

0 comments

Do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín se ve dnech 12. - 13. října 2011 sjeli zástupci knihoven České republiky a Slovenska, aby zde diskutovali a získali nové zkušenosti a vědomosti z oblasti práce se seniory.

Odborného semináře, který se především zaměřil na knihovnická témata: služby pro seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři knihoven nebo motivace a aktivizace seniorů, se zúčastnilo téměř 40 knihovnic a knihovníků. Během dvou dnů zazněly příspěvky jak z praxe knihoven, tak od odborníků z oblasti zdravého stárnutí či vzdělávání dospělých. Přednášky střídaly interaktivní workshopy.

Jana Šubrová představila projekty knihovny Jiřího Mahena v Brně

Jana Šubrová představila projekty knihovny Jiřího Mahena v Brně - například: Knihovna jde k vám, Klubová setkání seniorů, Tak jde čas naším městem, Skvosty brněnské architektury a další.

Praktické příklady a mnoho zajímavých tipů a inspirací prezentovaly kolegyně z knihoven. Jana Galášová z Městské knihovny Český Těšín seznámila přítomné s aktivitami programu AKROPOL pro seniory v Českém Těšíně. Pozvání na Čaj o třetí nejen pro seniory přinesla Hana Šimonová z Městské knihovny Hodonín. Že si váží „čtenářů seniorů“ v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně potvrdila její ředitelka Zdenka Friedlová. Jednou ze zajímavých aktivit zlínské knihovny jsou například hudební programy ve spolupráci s domem seniorů. Projekty Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, mezi kterými můžeme uvést například: Senioři komunikují, Aktivizace seniorů ve Vsetíně nebo Virtuální univerzita třetího věku, představila Helena Gajdušková. A podmínky pro práci knihoven se seniory na Slovensku přiblížila Katarína Vandlíková z Turčianskej knižnice v Martině. I tam, stejně jako v českých knihovnách, aktivitám dominuje zpřístupňování informačních technologií, ale také spolupráce s univerzitou v Nitře, domovem důchodců nebo zajímavý projekt „Vzdělávajme sa spolu“.

Není divu, že během letošního Evropského roku dobrovolnictví během celého semináře zaznívalo velmi silně téma dobrovolnictví a spolupráce s neziskovým sektorem. Do svých příspěvků je zařadila Zuzana Ježková z Národní knihovny v Praze a Ivana Tomečková z dobrovolnického centra Adorea. Zuzana Ježková seznámila přítomné s výhodami dobrovolníků v knihovnách, s pojmy a s legislativou v oblasti dobrovolnictví a úspěšnými příklady knihoven, které s dobrovolníky pracují (ve městech Kroměříž, Louny, Hradec Králové, Petrůvky, Vsetín, Soběslav a dalších). Činnost vsetínského dobrovolnického centra ADOREA  přiblížila Ivana Tomečková. Představila klady a pravidla dobrovolnictví a možnosti spolupráce s knihovnou.

Michal Šerák z Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podělil o své zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání seniorů

Michal Šerák z Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podělil o své zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání seniorů. Obecně shrnul statistiky týkající se seniorské populace a její výzvy.

Problematiku seniorů ve společnosti a možnosti jejich vzdělávání a zdravého stárnutí vystihli ve svých přednáškách Michal Šerák z Karlovy univerzity v Praze a Hana Janatová ze Státního zdravotnického ústavu. Rozebral schopnosti, možnosti a vůli lidí učit se i ve vyšším věku. Zamyslel se také nad rolí knihoven, které mohou přispět k tomu, aby se senioři mohli, uměli a chtěli vzdělávat.

Hana Janatová, odbornice v oblasti zdravého stárnutí, se ve své prezentaci zaměřila na pojmy: stárnutí, duševní zdraví, pohybová aktivita a tipy, jak být zdravý, úspěšný a dlouho aktivní. Novinky z oblasti trénování paměti přinesla Dana Steinová z České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Rovněž účastníky seznámila s Experimentální univerzitou pro prarodiče a vnuky, která funguje již od roku 2004.

Po prvním dnu přednášek se účastníci mohli prakticky zdokonalit ve vybraných tématech v rámci workshopů: Aktivizace seniorů a trénování paměti pod vedením D. Steinové, Sociální služby a knihovny se Z. Ježkovou a Zdravé stárnutí v patronaci H. Janatové.

Trend dobrovolnictví zejména v západních zemích, USA a Kanadě již dlouhou dobu představuje nepostradatelnou součást činnosti mnoha významných kulturních organizací. Zuzana Ježková v závěru svého vystoupení upozornila na novou publikaci Dobrovolníci pro kulturu, která fenomén dobrovolnictví představuje a zmiňuje možnosti zapojení. Část nákladu rezervovaného pro knihovny je zdarma k dispozici (podrobnější informace viz zuzana.jezkova@nkp.cz).

Knihovna Memorial Hospital v Sarasotě, obsluhovaná dobrovolníky, poptává knihy, které už nepotřebujete

Knihovna Memorial Hospital v Sarasotě, obsluhovaná dobrovolníky, poptává knihy, které už nepotřebujete (foto: P. Farkas)

Mottem semináře byla myšlenka Jana Wericha: Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že dny strávené ve vsetínské knihovně na semináři pro ně byly správným motivem a podnětem k nové práci.

Poznámka: Akce byla organizována ve spolupráci se sdružením SKIP za podpory Ministerstva kultury. Díky projektu „Rozmanitost nás spojuje“ se semináře mohli účastnit a prezentovat své zkušenosti kolegyně z Turčianské knižnice v Martině. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Prezentace všech přednášejících ze semináře jsou ke stažení na webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANOŠKOVÁ, Kateřina. Ohlednutí za seminářem „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách“ ve vsetínské knihovně. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 12 [cit. 2023-03-22]. urn:nbn:cz:ik-13789. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13789

automaticky generované reklamy
registration login password