Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku (Daniela Tkačíková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku (Daniela Tkačíková)

0 comments
Autoři: 

Daniela Tkačíková

Daniela Tkačíková z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava si připravila příspěvek nazvaný "Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku". Projekt OpenAIRE je projekt realizovaný v rámci 7. rámcového programu. Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je jedním z účastníků tohoto projektu. Cílem projektu je vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům vědeckých projektů financovaných z prostředků EU. Navazuje na předchozí projekty a je propojen s dalšími souběžně řešenými projekty. Projekty podpořené ze 7. rámcového programu, které spadají do určitých tematických oblastí, mají povinnost uložit elektronickou verzi článku v repozitáři v okamžiku zveřejnění.

Důraz je kladen na zelenou cestu otevřeného přístupu, možností je ale i zlatá cesta (blíže viz FP7 Open Access Pilot). Projekt OpenAIRE má už funkční webovou prezentaci, která je k dispozici na adrese http://www.openaire.eu/. Byl zahájen v prosinci 2009, účastní se jej 38 institucí (koordinátorem je univerzita v Athénách). Hlavními úkoly řešenými v rámci projektu jsou vybudování podpůrných struktur pro vědce-autory, zřízení a provoz elektronické infrastruktury pro recenzované články a další formy vědeckých výsledků, využití vědeckých dat a experimentální ověření manipulace s těmito daty a udržitelnost infrastruktury.

Cílovými uživateli jsou zejména autoři, kteří mají povinnost uložit své publikace (výstupy z projektů 7. rámcového programu), vědci a veřejnost, Evropská komise a poskytovatelé finanční podpory výzkumu a vývoje, provozovatelé repozitářů a aplikace e-science provozované organizacemi, které chtějí pracovat s daty dostupnými prostřednictvím portálu OpenAIRE. V rámci projektu by měl být vytvořen evropský konzultační systém. Technickou infrastrukturu bude zastřešovat portál OpenAIRE využívající technologii D-Net (vytvořená v rámci projektu DRIVER). Vytvořen už byl tzv. sirotčí repozitář (http://openaire.cern.ch/).

Pro Českou republiku znamená účast v projektu mj. možnost získání zkušeností a kontaktů, navázání spolupráce, pohled do zahraničí a možnost srovnání stavu a také nezbytnost propagace a popularizace otevřeného přístupu nejenom mezi pracovníky knihoven. D. Tkačíková upozornila také na příbuzné projekty PEER, DRIVER a BELIEF. Upozornila také, že v loňském roce vznikla Konfederace repozitářů s otevřeným přístupem (Confederation of Open Access Repositories). V diskuzi přednášející nastínila, jak se jejich knihovně podařilo zapojit se do projektu – zdůraznila praktickou zkušenost se systéme DSpace, viditelnost výsledků práce na internetu, kontakty se zahraničím (mj. díky AKVŠ).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku (Daniela Tkačíková). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13470. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13470

automaticky generované reklamy