Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Co vyšlo... v listopadu 2000 2000, ročník 4, číslo 10 Ikaros doporučuje 5.447 x 0
Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován 2003, ročník 7, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.555 x 0
Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem 2009, ročník 13, číslo 10 Rozhovor 10.385 x 0
Výzkum MI ČR a STEM/MARK 2005, ročník 9, číslo 10 Informační gramotnost 12.081 x 0
Všechny cesty vedou - i přes překážky - k cíli 2002, ročník 6, číslo 9 Rozhovor 6.032 x 0
O důležitosti nepořádku 2010, ročník 14, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 8.244 x 0
Pozor! There Be Sharks in the Water! 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.620 x 0
Jsou ediční plány nakladatelů kvalitním zdrojem bibliografických informací? 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 9.772 x 0
Inteligentní nástroje pro práci s texty na Internetu 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 6.807 x 0
Slovensko a Internet 2002 a SlovakPrix Multimedia 2002, ročník 6, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.795 x 0
Ve strakonické knihovně 2004, ročník 8, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 5.125 x 0
Co se skrývá za daty 2010, ročník 14, číslo 6 Editorial 5.262 x 0
Prázdninový úvodník 2014, ročník 18, číslo 7 Editorial 4.369 x 0
Sedmero belgických zastavení 1998, ročník 2, číslo 2 Svět mimo internet 4.971 x 0
Livre Paris 2018 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.772 x 0
Pohádková Noc s Andersenem opět děti lákala 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.516 x 0
Knihovny Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.612 x 0
Svatba v redakci Ikara! 2001, ročník 5, číslo 11 Z knihovnických salónů 7.449 x 0
Novinky ve světě vyhledávání na webu v roce 2010 (Chris Sherman) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Workshopy 6.144 x 0
Kniha přání a stížností 2013, ročník 17, číslo 13 Ze života knihoven 4.821 x 0

Stránky

registration login password