Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze disertací přístupná v rámci konsorcia ProQuest 5000/PCI Web

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Databáze disertací přístupná v rámci konsorcia ProQuest 5000/PCI Web

0 comments

Členové konsorcia ProQuest 5000/PCI Web (více než 360 institucí) získali do prosince 2002 možnost přístupu do dalšího významného bibliografického zdroje v kompletní podobě - ProQuest Digital Dissertations, který je jedním z kmenových produktů společnosti ProQuest Information and Learning.

Databáze obsahuje celkem 1,8 miliónu záznamů o doktorských disertacích a částečně magisterských diplomových pracích obhájených na amerických, kanadských a některých zahraničních univerzitách (Velká Británie, Švédsko, Francie, Austrálie, Nový Zéland aj.) s retrospektivou do roku 1861. Až na výjimky (němčina, francouzština a španělština) jde o dokumenty, které byly publikovány v angličtině. Nejvíce jsou v PQDD zastoupeny práce ze společenských a aplikovaných technických oborů. Průměrný roční přírůstek činí 50 tisíc záznamů.

Každý záznam zařazený do databáze od roku 1980 je opatřen autorským abstraktem v délce zhruba 350 slov. Pro lepší orientaci a výběr záznamů slouží faksimile úvodní části dokumentů od roku 1997 v rozsahu 24 stran, které jsou k dispozici online bezplatně. Kompletní plné texty většiny dokumentů lze získat v tištěné formě i na mikrofilmech, dokumenty od roku 1997 (v počtu asi 282 tisíc) lze stáhnout ve formátu PDF po uhrazení poplatku ve výši 25,50 dolaru.

Uživatelé si mohou vybrat ze dvou způsobů vyhledávání - základního a rozšířeného. Kromě běžných selekčních výrazů (autor, název, klíčové slovo atd.) jsou k dispozici i výrazy specifické - akademický titul, vysoká škola a vedoucí práce (adviser).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Michael. Databáze disertací přístupná v rámci konsorcia ProQuest 5000/PCI Web. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-10939. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10939

automaticky generované reklamy