Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci?

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci?

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Autor a čtenář. Dva zdánlivě protikladné subjekty, které však nemohou existovat jeden bez druhého. Jejich základní potřeby a práva jsou odlišná – autor vyžaduje ochranu svých práv na dílo, čtenář vyhledává co nejjednodušší a nejrychlejší způsob získání co největšího počtu relevantních informací. Avšak zkloubit tyto dva požadavky dohromady je úkol značně obtížný. V České republice se o to v současnosti snaží (snažilo a ještě bude snažit) řada osob při přípravě nového autorského zákona.

Bohužel Ministerstvu kultury ČR, které zákon připravilo, se kýžený kompromis nalézt nepodařilo – podle návrhu zákona jsou výrazně posílena práva autora, občan a jeho právo na informace se krčí v pozadí. Knihovnám, jakožto zpřístupňovatelům informací (tedy i autorských děl) široké veřejnosti, by dle zákona bylo znemožněno poskytovat reprografické služby uživatelům. Nejsou totiž podnikatelskými subjekty. Předkladatelé návrhu zákona jakoby zapomněli, že by se zákon mohl týkat i institucí, které se nepohybují v tržním prostředí, jsou závislé na prostředcích z veřejných zdrojů, a tak pro ně nemohou platit stejná kritéria jako pro podnikatele. Zástupci knihovnické obce (SKIP) jednali o vzniklé situaci se zástupci ministerstva (více méně neúspěšně), jednají s kompetentními poslanci (zatím snad poněkud úspěšněji). Je až s podivem, jak naprosto odlišným způsobem interpretuje návrh zákona (zejm. pak § 30 týkající se volného užití autorského díla) Ministerstvo kultury a zástupci knihoven. Že by tvůrci zákona knihovny nepotřebovali a neuměli se proto vžít do jejich pozice?

Přinášíme vám informace o aktuálním stavu boje knihovníků a zákonodárců na poli autorského zákona a i my věříme, že knihovnám v budoucnu nebude státem znesnadněno vykonávat jejich poslání.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 2 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-12442. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12442

automaticky generované reklamy
registration login password