Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2000 - Workshop "Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán"

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

INFORUM 2000 - Workshop "Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán"

0 comments
Jako tečka za letošní konferencí INFORUM 2000 se v pátek 26. května 2000 konal workshop nazvaný "Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán". Vedla ho paní Aline Soules (Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA, email: soulesa@umich.edu). Již dlouho předem byl zájem o workshop tak velký, že se organizátoři rozhodli, na základě laskavé nabídky paní Aline, zopakovat ho ještě v odpoledních hodinách.

Všichni účastníci Infora ji mohli vidět a slyšet již při zahájení konference, protože proslovila úvodní přednášku "Rostoucí význam marketingu knihovních zdrojů a služeb". Kdo si Aline nenechal ujít při zahájení a byl přihlášen na workshop, již věděl, že se setká tváří v tvář nesmírně energické ženě, vybavené bohatstvím praktických zkušeností s řízením velké americké akademické knihovny.

Workshop se díky tradiční vstřícnosti a pohostinnosti konal v zasedacím sále Knihovny Akademie věd ČR. Již několik týdnů předem měla Aline k dispozici přehled hlavních problémových okruhů, s nimiž se přihlášení svěřili pořadatelům, a pečlivě se na ně připravila.

Hned na začátek, jako rozehřívací kolo, přichystala Aline drobná cvičení, jejichž smyslem bylo vybočit ze zažitých stereotypů, např. pospojovat body stanoveným počtem úseček anebo obléci saka či svetry zcela jinak, než jsme normálně zvyklí. Potom se již postupně věnovala základním strategiím marketingu knihovny a informačního střediska.

Po workshopu mi několik účastníků řeklo, že prezentované poučky a postupy byly vlastně velice evidentní a jasné - ale až poté, co byly vysloveny. V tom byla myslím celá podstata a hlavní přínos workshopu - uvědomit si základní sadu kritérií, které by měly knihovny a informační střediska postupně formulovat a odpovědět si na ně.

Prvním předpokladem je jasné stanovení, akceptování a dodržování toho, co Aline Soules nazvala "mission statement". Znáte své "poslání"? Uvědomujete si vůbec co všechno od vás uživatelé čekají? Je toto "poslání" černé na bílém, má ho každý denně před očima anebo aspoň v mysli?

Potom se Aline věnovala některým marketingovým technikám, počínaje analýzou SWOT, což je upřímné a otevřené zhodnocení našich silných a slabých stránek, konkurenčních výhod a hrozeb. Tato analýza jako taková by byla tématem minimálně na celodenní seminář, ale Aline v kostce nastínila podstatu a naznačila jaké otázky si klást.

Dalším krokem při stanovování marketingové strategie je i detailní analýza konkurence. Zde účastníci odpovídali na řadu otázek, které směřovaly k hodnocení konkurentů, jejich vzájemnému porovnání a konečně k jejich srovnání s vlastním pracovištěm. Otázky se týkají nejen produktů a služeb a jejich kvality a kvantity, ale i méně hmatatelných charakteristik, jako je renomé, pracovní a obchodní styl, image, kvalita pracovníků, jejich spokojenost, způsoby jejich nefinančního ohodnocení, apod.

Velmi významným faktorem a složkou marketingu je propagace, možná lépe a šířeji to vystihuje anglický termín "promotion". Zde se účastníci snažili odpovědět na otázky, které měly za cíl stanovit, zda reklamní a další propagační aktivity jsou dobře volené a účinné.

Dopolední i odpolední workshop trval vždy poctivé tři hodiny s jednou kratičkou přestávkou. Aline sršela nevyčerpatelnou energií, vtipem, pohotovostí a zkušenostmi. Nelze na tomto omezeném prostoru do detailů popisovat, co všechno své dopolední i odpolední žáky učila. Snad jenom pár bodů, pro ilustraci faktu, že ne vždy se možná zaměřujeme na správné a důležité věci:

- neztrácejte čas a energii řešením věcí, které stejně nemůžete ovlivnit, soustřeďte se na to, co máte pod kontrolou a snažte se zvětšit okruh, na který již máte či můžete postupně mít vliv
- učiňte ze zdánlivé nevýhody svoji výhodu
- stále se raďte - s každým, s kým to jen trochu jde
- lobbujte kde se dá
- vytvořte vazby na "své" novináře, zaujměte je, přitáhněte je, pomožte jim a oni pomohou vám
- vytvářejte "kluby přátel své knihovny", zatahujte do nich stále více vlivných lidí, včetně místní samosprávy
- stále jděte "vstříc" uživatelům, nabízejte se jim, buďte proaktivní, hledejte a korigujte neustále jejich potřeby, pomáhejte jim - stále někomu pomáhejte!
- buďte zajímaví - nabízejte nové a zajímavé služby nebo produkty
- využívejte Internet, pomáhejte s ním těm, kdo to potřebují

Odpolední opakování skončilo v 16 hod - byl pátek, pozdě odpoledne a jsem přesvědčen, že všichni si něco cenného odnesli. Trochu panovaly předem obavy, zda vůbec má smysl pořádat akci v pátek odpoledne, navíc po konferenci INFORUM 2000 jsme se všichni, účastníci i pořadatelé, cítili hodně unaveni, ale nakonec jsme odcházeli s pocitem, že workshop byl opravdu přínosem, a že třeba hned v pondělí si připomeneme aspoň jednu dvě otázky, které Aline Soules položila. Ostatně všichni jsme dostali domácí úkol - zkusit ve své práci něco zcela nového - něco, co nám třeba včera ještě připadlo jako banalita nebo nesmysl.

A snad to hlavní, co nám všem bez výjimky chtěla Aline Soules vzkázat: přestaňme si neustále na něco stěžovat - pokud s něčím nejsme spokojeni snažme se to změnit, stanovme si cíle a jděme za nimi seč nám síly stačí.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KADLEČEK, Jiří. INFORUM 2000 - Workshop "Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán". Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10587. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10587

automaticky generované reklamy
registration login password