Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Centrální knihovna lidstva může být kompletní už v roce 2033 2008, ročník 12, číslo 12 Editorial 6.166 x 0
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 11.295 x 0
Do automatizované sítě MKP se připojila břevnovská pobočka 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.932 x 0
Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University 2005, ročník 9, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 9.065 x 0
Co nám řeknou čísla aneb činnost knihoven z pohledu statistik (Jana Ilavská) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.895 x 0
Sv. Gothard se stal svědkem slibu, Slamník místem jeho zpečetění 2008, ročník 12, číslo 8 Editorial 8.669 x 0
Národní knihovna představí vývoj knihtisku 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.731 x 0
Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze 2001, ročník 5, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.990 x 0
Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK 2015, ročník 19, číslo 3 Odborné vzdělávání 7.314 x 0
Jak editor osiřel 1997, ročník 1, číslo 3 Editorial 7.117 x 0
Z dopisů čtenářů Ikara 1998, ročník 2, číslo 8 Z redakční pošty 4.690 x 0
Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky 1999, ročník 3, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.515 x 0
Informační výuka VŠ studentů a pedagogů (Jiří Potáček) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Přístup k EIZ a jejich využívání v elektronickém vzdělávání 4.999 x 0
Konference Kniha v 21. století 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.363 x 0
Konference »Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies« a kritéria výběru elektronických zdrojů 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.402 x 0
Březen - měsíc neklidu 2012, ročník 16, číslo 3 Editorial 4.892 x 0
Systém pro stahování bibliografických záznamů z českých a zahraničních zdrojů (Martin Ledínský) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I. 4.815 x 0
Seminář o výzkumech uživatelů knihoven 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.558 x 0
Předvánoční přehled novinek a zajímavostí 2013, ročník 17, číslo 12 Editorial 4.013 x 0
Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu 2011, ročník 15, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.305 x 0

Stránky

registration login password