Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnota elektronických informací od Elsevieru (Alberto Rodriguez-Zapata)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Hodnota elektronických informací od Elsevieru (Alberto Rodriguez-Zapata)

0 comments
Autoři: 

Prezentace se nekonala, přednášející byl ze závažných důvodů omluven.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnota elektronických informací od Elsevieru (Alberto Rodriguez-Zapata). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-25]. urn:nbn:cz:ik-13130. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13130

automaticky generované reklamy
registration login password