Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akce pořádané v rámci Týdne knihoven

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Akce pořádané v rámci Týdne knihoven

0 comments
Autoři: 
Na počátku října, tedy ještě před vypuknutím celostátní akce Týden knihoven, jsme se obrátili na veřejné i odborné knihovny s otázkou: "Jak se chystáte na letošní Týden knihoven?". Následující "skládanka" je výběrem podstatných informací z došlých odpovědí. Ve dvou případech byly však odpovědi tak osobité, že (i když ve zkrácené formě) jsou ponechány v původním znění.

Před vlastním výčtem akcí jednotlivých knihoven ještě malá odbočka. Mezi došlými odpověďmi byly také následující dvě:
Knihovna Akademie věd ČR:
"Naše knihovna je v přestavbě a nechystá tudíž nic; až po znovuotevření."
Ústředí vědeckých informací 1. Lékařské fakulty:
"Je mi líto, ale letos se účastnit nebudeme. Máme totiž kompletně rozkopanou knihovnu a žijeme v nouzových podmínkách. Služby se však snažíme poskytovat i tak. V příštím roce vše vynahradíme."
Nezbývá než kolegům z těchto knihoven popřát úspěšné dokončení rekonstrukce.

Seznámit se můžete s akcemi uspořádanými v následujících knihovnách:
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště
Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov
Knihovna města Mladá Boleslav
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Městská knihovna Bílina
Městská knihovna Český Krumlov
Městská knihovna Havířov
Městská knihovna Nový Bydžov
Městská knihovna Prostějov
Městská knihovna Semily
Národní knihovna České republiky
Okresní knihovna Havlíčkův Brod
Okresní knihovna Prachatice
Okresní knihovna Tábor
Regionální knihovna Karviná
Státní technická knihovna, Praha
Státní vědecká knihovna České Budějovice
Státní vědecká knihovna Kladno
Státní vědecká knihovna Ostrava
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
Ústřední knihovna Vysokého učení technického, Brno


Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště

znovuotevření Knihovny BBB po částečné rekonstrukci slavnostní otevření Městské knihovny na zámku Uherský Ostroh setkání dětí s ilustrátorkou V. Klimtovou + vernisáž výstavy pro děti: setkání broučků amnestie Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov zdarma čtenářský průkaz juniorům do 15 let v dětském oddělení a seniorům nad 60 let výstavy pro děti: Příroda - Život zvířat - Máme doma zvířata (ukázky na CD-ROM, Internetu, písničky o zvířátkách, soutěže, hádanky) seznámení se službami, konzultace den na Internetu pro nové uživatele střední a starší generace (základy práce s Internetem pro úplné začátečníky zdarma, předvedení multimediálních CD-ROM) Knihovna města Mladá Boleslav představení pro děti "Rytíř" edukativní keramika (malování a výstava) výstava dětských kreseb "Stáří očima dětí" (v roce seniorů organizuje Sdružení zdravotně postižených) Internet zdarma (každý návštěvník může využít jednu půlhodinu "brouzdání" po síti zdarma amnestie burza odepsaných knih, časopisů a gramofonových desek soutěže, kvízy Masarykova veřejná knihovna Vsetín setkání se spisovatelkou Evou Kantůrkovou amnestie exkurze do všech prostor knihovny Nebojte se počítače (určeno seniorům; práce a vyhledávání v čtenářském katalogu) bezplatné předvádění Internetu pro 8. a 9. ročníky základních škol bezplatné předvádění Internetu pro seniory Valašské záření - a co dál… (beseda o kulturním životě Vsetínska s představiteli města) pro děti: promítání filmů soutěže Městská knihovna Bílina snížené zápisné (10 Kč, oproti 60 Kč) přístup na Internet za poloviční poplatek (30 Kč/hodinu, oproti 60 Kč/hodinu) literární seminář pro studenty gymnázia besedy pro žáky 2. stupně základních škol k 55. výročí úmrtí Karla Poláčka čtenářská anketa (Co se mi v knihovně líbí a co postrádám) 3. setkání bývalých i současných knihovnic regionu Městská knihovna Český Krumlov Internet dětem (pro předem ohlášené registrované čtenáře 30 minutový přístup k dětským WWW stránkám zdarma) Internet dospělým (pro předem ohlášené registrované čtenáře 30 minutový přístup na Internet zdarma) beseda se spisovatelkou Milenou Bruhovou pro děti Středa v knihovně (téma: Moje nejmilejší knížka) pro děti Čarování s vlnou prezentace knihy nakladatelství Srdce Vltavy z Horní plané, beseda s nakladateli amnestie prodej vyřazených knih soutěže Městská knihovna Havířov tisková konference k Týdnu knihoven a k funkci a smyslu MK Havířov amnestie pro děti: malování na chodníku pořad Dietní večeře s Jindrou aneb Ovesná kaše (povídání s knihovnicí Jindrou Zlámalovou) výstava výtvarných děl havířovských knihovnic hodina připojení na Internet zdarma Městská knihovna Nový Bydžov pondělí: den otevřených dveří (zaměřen na téma Knihovny a informace) úterý: den věnovaný státní správě a samosprávě středa: den věnovaný dětem (Kočičí slavnost) čtvrtek: den věnovaný handicapovaným spoluobčanům a seniorům (malování keramického šperku) pátek: den věnovaný národnostním menšinám (pohádky, písničky, hry) sobota: knihovna pro celou rodinu (vlastivědná vycházka) Městská knihovna Prostějov Seminář k 150. výročí založení Čtenářského spolku města Prostějova k 150. výročí založení Čtenářského spolku bude věnován knihovnickým a informačním službám dospívajících čtenářů. Na tento seminář Městská knihovna v Prostějově získala grant od Ministerstva kultury ČR. Seminář je určen pro knihovnickou veřejnost. amnestie přihlašování nových dětských čtenářů zdarma Seminářík Internet pro seniory (Stále více seniorů navštěvujících naši knihovnu má zájem dovědět se co nejvíce o počítačích, Internetu a dalších prvcích informačních technologií. Protože během roku není vždy možné těmto naprosto oprávněným požadavkům vyhovět v takové míře, v jaká by si to zasluhovala, chceme tento dluh vyrovnat uspořádáním semináříku pro seniory. Bude věnován především Internetu a výlučně seniorům.) Internet zdarma, zadarmo, neboli zadrc (Pro zkušené uživatele Internetu, kvalifikované brouzdálky po světové síti nabízí městská knihovna užívání tohoto media bez běžných uživatelských poplatků.) V městské knihovně se vytváří fond informačních pramenů o evropských reáliích. Jsme v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, jsme v kontaktu s Informačním centrem Evropské unie a jsme v kontaktu s Občanským sdružením 2005. Všechny tyto instituce se snaží o co největší prohlubování informovanosti i evropských strukturách a všech otázkách s tím souvisejících. Pouze informovaný člověk může o svém osudu rozhodovat svobodně... A to se netýká jen evropských struktur. Miloš Kvapil Městská knihovna Semily přihlašování nových čtenářů bez poplatku beseda s básníkem Jindřichem Hilcrem, jedním ze zakladatelů nakladatelství Albatros literární procházka (beseda v rámci roku seniorů) Národní knihovna České republiky trh levných knih v prostorách Klementina (pondělí) koncert pro knihovníky a přátele v Zrcadlové kapli Klementina (pondělí; výtěžek bude věnován na nákup elektronického dokumentu) Okresní knihovna Havlíčkův Brod Záštitu nad letošním Týdnem knihoven převzala přednostka OkÚ v Havlíčkově Brodě Jaroslava Přibylová. Do akce se zapojily všechny profesionální veřejné knihovny okresu Havlíčkův Brod (MK Golčův Jeníkov, MK Chotěboř, MK Ledeč nad Sázavou, MK Přibyslav, MK Světlá nad Sázavou, MlK Česká Bělá, MlK Maleč, MlK Okrouhlice, MlK Štoky, MlK Ždírec nad Doubravou) a vybrané neprofesionální knihovny. připojení na Internet profesionálních knihoven Česká Bělá, Okrouhlice, Štoky, Ždírec nad Doubravou a neprofesionální knihovny Havlíčkova Borová zveřejnění výsledků čtenářských anket apod. amnestie registrace nových čtenářů zdarma bezplatný (či "zlevněný") přístup na Internet úterý: slavnostní ocenění 20-ti neprofesionálních knihoven za účasti státní správy a samosprávy středa: tisková konference středa: den otevřených dveří pro děti čtvrtek: představení knihy Havlíčkobrodsko nakladatelství SURSUM pátek a sobota: účast na Podzimním knižním veletrhu Okresní knihovna Prachatice amnestie křest knihy Jana Suchla "Na dračku za pětikačku" (prodej vyřazených knih) překvapení v dětském oddělení: zajímavá CD, Internet Okresní knihovna Tábor amnestie pro děti: výtvarná soutěž Nakresli svůj sen (motto: Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich snů - V. Thiele) pro děti: O hvězdách, o lidech a vůbec (návštěva hvězdárny s besedou) pro dospělé: půl hodiny Internetu a prezenční výpůjčky CD-ROMů zdarma setkání se spisovatelem Janem Míkou, autorem Života na zámku výstava Regionální knihovna Karviná týden otevřených dveří amnestie bezplatná registrace čtenářů pondělí: přístup k Internetu zdarma úterý: promítání filmu Hluboká touha po božstvu středa: beseda s Evou Veškrnovou čtvrtek: pro děti: den přístupu k Internetu zdarma + vyhlášení soutěže o návrh domovské stránky Internetclub junior pátek: beseda pro střední školy Státní technická knihovna, Praha dny otevřených dveří (prohlídky knihovny s výkladem) volný vstup do všeobecné studovny (zájemcům bude vystaven po předložení občanského průkazu krátkodobý čtenářský průkaz k prezenčnímu studiu na 1 týden zdarma) amnestie Státní vědecká knihovna České Budějovice školení pro práci s Internetem a elektronickými databázemi z fondu knihovny exkurze studentů středních škol beseda pro žáky základních škol Ovšem to jsou akce, které u nás probíhají praůběžně po celý rok a ne pouze v tomto týdnu. Při čtení přehledu zajímavých akcí v tomto Týdnu knihoven zjišťuji, že většina se jich v různé formě během roku konala i u nás, ovšem nečekali jsme s nimi a nekumulovali je do Týdne. (I když třeba akce jako otevření rekonstruované budovy /zaří/ nebo semináře o Internetu pro zástupce obecních úřadů z okresu /květen-červen/ by se tu určitě vyjímaly efektně). Nicméně si myslím, že každá akce by měla nastat tehdy, je-li pro ni vhodná doba a často tu dříve může znamenat lépe. Ivo Kareš Státní vědecká knihovna Kladno Den české knihy (přední spisovatelé navštíví kladenské školy a dětské oddělení knihovny) den otevřených dveří v Infocentru regionu Kladno a Informačních službách SVK Kladno pracovníci knihovny navštíví středisko zdravotně postižených a seznámí je se službami knihovny a možnostmi jejich využití i momo knihovnu zahájení provozu Internetu v Ústřední půjčovně beletrie (přednostní přístup držitelům půrkazu ZTP-P) amnestie Státní vědecká knihovna Ostrava školení k využívání databáze české národní bibliografie výstavka kartografických dokumentů o SVK v Ostravě výstavka regionálních monografických i seriálových dokumentů o SVK v Ostravě informace o Týdnu knihoven středním a vyšším odborným školám v Ostravě s nabídkou služeb i fondu SVK v Ostravě a s pozváním na exkurzi včetně služebních prostor knihovny Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem výtvarná soutěž pro žáky základních škol Albatros dětem - děti Albatrosu aneb Moje vlastní ilustrace prodej vyřazených knih výstava fotografií ze studentské soutěže Země, voda, vzduch aneb Jak se lidé přemisťují úterý: exkurze pro představitele státní správy a samostprávy středa: knihovna nabízí .... (co ještě nevíme, novinky) středa: přednáška Zdeňka Borského o historii medicíny středa: mládež a knihovna (oddělení pro děti a mládež otevřeno pro učitele) čtvrtek: den otevřeněch dveří (od 10 do 18 hodin volný vstup pro veřejnost) pátek: den pro seniory (Nebojíme se počítačů - předvádění elektronického katalogu) Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice týden otevřených dveří pro knihovníky Ústřední knihovna Vysokého učení technického, Brno zúčastníme se zcela jistě, ovšem pouze pasivně (přijedeme na happening)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
CELBOVÁ, Iva. Akce pořádané v rámci Týdne knihoven. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10416. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10416

automaticky generované reklamy
registration login password