Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů (Jiří Potáček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů (Jiří Potáček)

0 comments
Autoři: 

Jiří Potáček

Studenti nepotřebují jen výuku, ale i učitele. Mladí učitelé často nemají dobré pedagogické schopnosti. To si uvědomili na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě (MZLU), kde začínali s celoživotním vzděláváním učitelů středních škol a pak pokračovali s výukou pedagogiky, komunikace a informační gramotnosti vlastních studentů a učitelů. V současnosti se vyučují témata jako informační technologie ve výuce, informační technologie a moderní didaktická technika ve výuce atd. J. Potáček se ve svém příspěvku zaměřil také na zpětnou vazbu. Organizátoři kurzů se dotazovali na trénink komunikačních dovedností a na přínosy kurzů informační gramotnosti. Z průzkumu, který byl proveden mezi středoškolskými učiteli ohledně pedagogických schopností, mj. vyplynulo, že 35 % učitelů věnuje přípravě na výuku méně než 3 hodiny. Podrobné výsledky průzkumu jsou dostupné v plném textu příspěvku. Přednášející se domnívá, že informační výuka je potřebná jak pro studenty, tak pro vysokoškolské učitele.  Poukázal i na potenciál e-learningu. Ve stávající výuce na univerzitě bude MZLU pokračovat. Moderátorka sekce Eva Lesenková doplnila plán MŠMT nařídit učitelům celoživotní vzdělávání, tak jako je tomu u lékařů.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační výuka VŠ studentů a pedagogů (Jiří Potáček). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-06-24]. urn:nbn:cz:ik-13162. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13162

automaticky generované reklamy