Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska 2004, ročník 8, číslo 9 Zahraniční souborné katalogy 8.942 x 3
Italské souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 8 Zahraniční souborné katalogy 9.773 x 0
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.563 x 3
CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2002, ročník 6, číslo 12 Knihovny v Síti 10.937 x 0
Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.861 x 2
Katalog jménem Koniáš 1997, ročník 1, číslo 4 Knihovny v Síti 8.755 x 0
Národní knihovnu tunelovali archeologové 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.264 x 1
Reportáž ze stavby Euroregionální knihovny v Liberci 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 5.998 x 1
Meze bezmezných informací 2002, ročník 6, číslo 4 Knihovny v Síti 11.305 x 0
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 8.793 x 1
Internetový březen také v knihovnách 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.570 x 2
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.154 x 4
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.797 x 0
Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté 2005, ročník 9, číslo 1 Knihovny v Síti 9.047 x 0
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.231 x 4
Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP 1999, ročník 3, číslo 10 Knihovny v Síti 4.898 x 0
Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS 1998, ročník 2, číslo 8 Knihovny v Síti 5.887 x 0
Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.671 x 1
Právní aspekty poskytování knihovních elektronických a reprografických služeb 1999, ročník 3, číslo 6 Knihovny v Síti 7.555 x 1
Situace v oblasti public relations v českých knihovnách 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 7.136 x 0

Stránky