Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy v zemích Beneluxu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Souborné katalogy v zemích Beneluxu

0 comments
Autoři: 

Belgie

Belgie se počtem obyvatel blíží České republice, rozlohou je však méně než poloviční.

V Belgii jsou provozovány dva národní SK a několik souborných katalogů regionálních a oborových.

Antilope je národní souborný katalog odborných časopisů, založený Královskou knihovnou a dalšími univerzitními, vědeckými a speciálními knihovnami v Belgii. Antilope vznikl v roce 1973 jako tištěný SK čtyř antverpských knihoven, národním souborným katalogem se stal v roce 1981.

Na budování SK Antilope se podílí 189 účastníků, katalog obsahuje přibližně 150 000 titulů (údaje z roku 2002). Počet lokací se odhaduje na téměř 400 000, duplicita výskytů je způsobena skutečností, že se základní časopisy odebírají ve více knihovnách. SK má výběrovou retrospektivu od roku 1800. Roční přírůstek je 10 000 záznamů.

Kromě záznamů časopisů v belgických knihovnách Antilope obsahuje záznamy časopisů z knihoven v zahraničí: z Nizozemska, francouzského INIST a britského BLDSC, které slouží pro potřeby elektronické dodávky dokumentů.

Katalog spravuje knihovna Antverpské univerzity, která zajišťuje i katalogizaci dokumentů. Každá knihovna, která vlastní významné časopisecké fondy odborných periodik, může požádat Antverpskou univerzitu, aby zahrnula její časopisecký fond do katalogu Antilope. Každá knihovna zahrnutá do Antilope automaticky poskytuje DDS prostřednictvím systému Impala.

Antilope je volně přístupný na internetu nebo prostřednictvím CD-ROM.

CCB - Collectieve Catalogus van België / Catalogue Collectif de Belgique (souborný katalog Belgie) je souborný katalog monografií z nejvýznamnějších akademických, vědeckých a odborných knihoven v Belgii. CCB v roce 1998 obsahoval 4,4 miliónu záznamů, počet exemplářů dosahoval téměř 7 miliónů svazků. Retrospektiva záznamů sahá k roku 1470. CCB má 37 účastníků.

CCB je přístupný na CD-ROM, DVD, online po přihlášení nebo prostřednictvím sítě LIBIS rovněž jen pro registrované uživatele.

Oba výše uvedené souborné katalogy jsou šířeny na CD-ROM společně jako "Union Catalogue of Belgian Research Libraries" (UCBRL) - Souborný katalog belgických vědeckých knihoven.

Zástupcem virtuálních souborných katalogů v Belgii je projekt UniCat, jehož hlavním cílem je vytvořit bránu pro simultánní prohlížení belgických katalogů. UniCat bude založen na užívaných standardech a protokolech (Z39.50 a OAI). V rámci projektu bude vytvořeno jednotné vícejazyčné rozhraní. Koordinátorem projektu je knihovna Katolické univerzity v Lovani, která stojí i za projektem UCBRL.

Kromě souborných katalogů národního rozsahu existují v Belgii oborově zaměřené SK. Jedním ze zástupců, o kterém se mi podařilo získat informace, je FELNET (Flanders Environmental Library Network), který slučuje záznamy z fondů 14 odborných knihoven z veřejného i soukromého sektoru, zaměřených na otázky životní prostředí. Je provozován od roku 1996 a obsahuje více než 165 000 bibliografických záznamů.

Další aktivity, v rámci nichž vznikají v Belgii SK, jsou regionálního charakteru; jedná se o knihovní sítě OVINOB a WINOB.

OVINOB - Oost-Vlaams Informatie Netwerk van Openbare Bibliotheken (Východovlámská informační síť veřejných knihoven), která provozuje centrální (souborný) katalog. Má 61 účastníků, 745 000 záznamů monografií, časopisů, audiovizuálních dokumentů atd. Vstup do katalogu na stránkách sítě nebo na stránce katalogu.

WINOB - West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (Západovlámská informační síť veřejných knihoven), je síť podobná OVINOB. V rámci sítě je provozován souborný katalog. Bohužel jsou stránky Západovlámské sítě veřejných knihoven neaktuální, poslední aktualizace je z roku 1998 a text je výhradně ve vlámštině. SK vznikl v roce 1993, má 30 účastníků a 170 000 bibliografických záznamů.

Existuje i vlámský centrální katalog - VLACC (Vlaamse Centrale Catalogus Openbare Bibliotheken), který je zřejmě aktivitou oddělenou od obou výše uvedených sítí, což dokládá i počet záznamů - 580 000.

Nizozemsko

Nizozemsko má přibližně o polovinu více obyvatel než Česko a dvojnásobnou rozlohu.

V Nizozemsku pracuje národní katalogizační systém PICA, který přerostl do mezinárodní kooperace PICA OCLC. Nizozemský národní souborný katalog NCC je zpřístupňován v rámci této sítě.

NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) je souborný katalog monografií a seriálů s univerzálním obsahovým zaměřením. NCC obsahuje bibliografické záznamy přibližně 8 miliónů titulů (15 miliónů lokací) a více než půl miliónu časopisů. Přispívá do něj více než 400 nizozemských knihoven všech typů. Provoz NCC zajišťuje Královská knihovna, která dodává dokumenty ve spolupráci s PICA centrem pro automatizaci knihoven, které se stará o technickou infrastrukturu, vývoj a provoz. Databáze je průběžně aktualizována online. NCC je připojen na systém meziknihovní služby IBL, což umožňuje automaticky posílat požadavky na fotokopie článků a požadavky na knihy. Uživatelé mohou zadat požadavky sami, musí ovšem mít zřízené IBL konto.

Uživatel sítě PICA OCLC může používat službu PiCarta, která nabízí paralelní prohledávání několika katalogů zároveň. Tato služba je přístupná pouze registrovaným uživatelům přes ID a heslo. PiCarta je integrovaná databáze, která obsahuje záznamy nejrůznějších typů dokumentů, která nabízí mj. přístup do online zdrojů a k elektronickým dokumentům. V rámci služby PiCarta má uživatel přístup mj. k regionálním souborným katalogům AdamNet, HofNet, NoordNet, IJsselNet , Limburg Regional Catalogue (RCL) a RotterdamNet, některé z nich jsou přístupné pouze v rámci této služby.

Amsterdam Central Catalogue (ACC) je regionální souborný katalog knihovní sítě AdamNet, která sdružuje univerzitní, odborné a veřejné knihovny v Amsterdamu, jejichž celkový fond dosahuje 7 miliónů knih a 100 000 časopisů. Vstup do katalogu je možný jen po přihlášení.

HofNet je síť knihoven v Haagu. V rámci tohoto regionálního souborného katalogu je možné prohlížet 1,5 miliónu bibliografických záznamů knih a časopisů. Tato databáze je přístupná pouze prostřednictvím PiCarta po přihlášení.

NOORDnet je regionální souborný katalog univerzitních a veřejných knihoven provincie Groningen a Frísko, který obsahuje přibližně 3,5 miliónu záznamů knih a desítky tisíc časopisů. I tato databáze je přístupná pouze prostřednictvím PiCarta po přihlášení.

IJsselNet je malý regionální katalog čtyř knihoven regionu Overijssel. I tato databáze je přístupná pouze prostřednictvím PiCarta po přihlášení.

RCL (Regional Catalogue Limburg) -regionální katalog limburské provincie zahrnuje sbírky všech institucí vysokého vzdělávání v nizozemských provincie Limbursko. 23 účastníků (i jiné instituce kromě VŠ)

RCL je součástí knihovní sítě IHOL automatizovaných akademických a odborných knihoven v téže provincii.

Registrovaný uživatel může zadávat požadavky na dokument z RCL přes systém meziknihovní služby. Vstup do katalogu je možný pouze po přihlášení.

RotterdamNet (jinde též jako RODAMnet) je fyzický souborný katalog 22 rotterdamských knihoven, zahrnuje téměř 2,5 miliónu knih a desetitisíce záznamů periodik. Knihovny dodávají svá data online i dávkově.

Stránky knihovní sítě RotterdamNET slouží jako rozcestník k jednotlivým knihovnám sítě, které přispívají do souborného katalogu, není však možné je prohledávat najednou.

AGRALIN je fyzický souborný katalog nizozemských odborných knihoven, zaměřených na zemědělství, je aktualizován denně a obsahuje více než 600 000 záznamů monografií a časopisů z více než 50 knihoven s retrospektivou do roku 1850. Roční přírůstek činí téměř 30 000 záznamů. Souborný katalog je spravován Univerzitou ve Wageningenu. Vstup do katalogu je volný.

Lucembursko

Lucembursko je malá země s počtem obyvatel odpovídajícímu Brnu.

Lucemburský souborný katalog obsahuje z 68% bibliografické záznamy Lucemburské národní knihovny, má 20 účastnických knihoven, které jsou zapojeny do knihovní sítě BibNET.LU. SK obsahuje téměř 400 000 bibliografických záznamů zahraničních knih, časopisů, vybraných článků s retrospektivou do roku 1985.

BibNET.LU je síť dvaceti knihoven Lucemburského velkovévodství, které pracují pod systémem Aleph500.


V příštím článku se zaměříme na souborné katalogy skandinávských států.
Tabulka č. 1: SK Belgie, Nizozemí, Lucembursko

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
R - reálný
V - virtuální
s - seriály
m - monografie
č - články
v - všechny typy dokumentů
? - údaje se nepodařilo zjistit
x - relevantní údaj pro danou položku neexistujeZeměZaměř.TypOriginální názevZkr.Druh dok.Počet úč.Retrosp.Počet zázn.(v tis.)Aktuálnost údajůPoznámka
Belgienár.RAntilope (OPAC)xs1891800-1502002
nár.RCollectieve Catalogus van België (OPAC*)CCBm371470-44001997*zpřístupněn po přihlášení
nár.VUniCat*xv???2003* Projekt UniCat je ve fázi řešení
reg.ROost-Vlaams Informatie Netwerk van Openbare Bibliotheken (OPAC, OPAC)OVINOBv, s, aj.61?7452003
reg.RVlaamse Centrale Catalogus Openbare Bibliotheken (OPAC)VLACCm??5802002?
reg.RWest-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OPAC)WINOBm30?1701998
ob.RFlanders Environmental Library Network (OPAC)FELNETm14?1652003otázky životní prostředí
Nizozemskonár.RNederlandse Centrale Catalogus (OPAC*)NCCm, s400úplná80002003* je zpřístupněn jen po přihlášení
reg.RAmsterdam Central Catalogue (OPAC*)ACCm, s??7000 **2003* přístupný po přihlášení, **svazků, nikoliv titulů
reg.RHofNet (OPAC*)xm, s??15002003* přístupný po přihlášení
reg.RIJsselNet (OPAC*)xm???2003* přístupný po přihlášení
reg.RNOORDnet (OPAC*)xm, s??35002003* přístupný po přihlášení
reg.RRegional Catalogue Limburg (OPAC*)RCLm, s23??2003* přístupný po přihlášení
reg.RRotterdamNet (OPAC*)xm, s22?25002003* přístupný po přihlášení
ob.RUnion Catalogue of Agricultural Libraries in the Netherlands (OPAC)AGRALINm, s50?6002003zaměřen na zemědělství
Lucemburskonár.RCatalogue collectif des bibliotheques luxembourgeoises (OPAC)xm, s, č*201985-400?* katalog zahraniční literatury
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy v zemích Beneluxu. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11428. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11428

automaticky generované reklamy
registration login password