Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Víme o sobě? 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.420 x 6
Víno, vítězky a zpěv 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.817 x 1
Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.942 x 0
Virtual reference desk - praktické zkušenosti z provozu (Josef Hrdlička) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.810 x 1
Virtualita prostoru a prostor ve virtualitě 2009, ročník 13, číslo 4 Editorial 7.149 x 0
Virtualizovaná databáza vedeckej korešpondencie v rokoch 1500-1800 s využitím softvéru DSpace 2019, ročník 23, číslo 2 Pořádání informací 2.059 x 0
Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 6.614 x 2
Virtuální fond rozptýlených vzácných dokumentů 2000, ročník 4, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 5.266 x 0
Virtuální knihkupectví Vltava nabízí slevu nejméně 10 procent 1998, ročník 2, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.760 x 0
Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press (Anita Joiceová, Kamran Kardan) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zdroje pro humanitní a sociální vědy 5.435 x 0
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 14.008 x 0
Virtuální obchod s ženami 1997, ročník 1, číslo 6 Kyberfeministické okénko 9.865 x 1
Virtuální polytechnická knihovna 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.594 x 0
Virtuální sdílení tacitních znalostí (Ludmila Mládková) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru 7.931 x 0
Virtuální silvestrovskou nocí 2001, ročník 5, číslo 3 Editorial 4.427 x 2
Virtuální válka 1999, ročník 3, číslo 5 Informační věda 6.935 x 5
Virtuální výstavy 2002, ročník 6, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 6.094 x 6
Vít Richter předčítá turistům 2001, ročník 5, číslo 13 Rodinný rozpočet knihovníkův 6.986 x 0
Vitana vaří za vás 2010, ročník 14, číslo 1 Informační přesahy 5.679 x 0
Víte, jak se má číst v posteli? 2005, ročník 9, číslo 13 Výzkumná činnost 9.502 x 1

Stránky

registration login password