Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu

2 comments

"V informacích jako takových není síla, síla je v jejich sdílení."
Vint Cerf

Vint Cerf a TCP/IP

Vinton Gray Cerf , který bývá nazýván otcem Internetu, je známý především svým podílem na tvorbě základní architektury sítě Internet. Se svým kolegou Robertem E. Kahnem hledali cestu, jak vytvořit takovou počítačovou síť, aby do ní bylo možno připojit takřka neomezené množství počítačů a aby kterákoliv její část mohla fungovat samostatně, bez centrálního řídícího systému. Výsledkem jejich snažení byl a je protokol TCP/IP používaný dodnes v rámci celosvětové sítě Internet. TCP protokol (Transmission Control Protocol) určuje formát a způsob, jakým data putují počítačovou sítí. Hlavní inovací oproti předcházejícím řešením je rozdělení souborů dat na tzv. pakety, které jsou opatřeny adresou odesílatele a příjemce, přičemž každý tento paket je schopen putovat zcela samostatně. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve správném pořadí paketů. Zásadní výhodou TCP/IP protokolu je vysoká efektivnost přenosu dat a především jeho odolnost proti vzniku chyb během jejich cesty.

Vint Cerf se narodil roku 1943 v Connecticutu, vystudoval matematiku na Stanfordské univerzitě a nastoupil u společnosti IBM. O dva roky později zahájil studium doktorandského programu v počítačových vědách na Kalifornské univerzitě. Pro jeho další rozvoj (a pro rozvoj Internetu) však bylo důležitější, že se na univerzitě v Los Angeles podílel na práci kolem ARPANETu – armádní a univerzitní počítačové sítě, která je jakýmsi přímým předchůdcem Internetu. Už ARPANET byl založen na sítích pracujících na principu výměny paketů. V práci na vývoji této sítě pokračoval Vint Cerf i poté, co nastoupil jako profesor na Stanfordskou univerzitu – ta byla totiž jako jedna z mála připojená do ARPANETu již od počátku. V květnu 1974 publikovali s Robertem Kahnem dokument „A Protocol for Packet Network Intercommunication“ v IEEE Transaction On Communication, což byl vlastně první návrh TCP/IP. V prosinci 1974 napsali první kompletní specifikace TCP protokolu jako RFC (Request for Comments), tj. speciální dokumenty rozvoj sítě komentující nebo komentář požadující. Za zmínku stojí, že to je jeden z nástrojů rozvoje Internetu, který přetrval od roku 1969 dodnes. RFC vznikají v rámci otevřeného internetového společenství IETF (Internet Engineering Task Force), jehož 68. zasedání se konalo v březnu 2007 v Praze (více informací viz http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2007/tz070318.html). V letech 1976 – 1982 se Vint Cerf klíčových způsobem podílel na vývoji verzí protokolu TCP/IP, jehož čtvrtou verzi dnes používáme.

Vint Cerf je držitelem 13 čestných doktorátů a spolu s Robertem Kahnem je držitelem Prezidentské medaile svobody, což je nejvyšší civilní pocta ve Spojených státech amerických.

Od roku 2005 pracuje pro společnost Google Inc. jako viceprezident a Chief Internet Evangelist. Tato role ho předurčuje k hledání nových technologií a aplikací, kterými by Google mohl rozšířit své služby uživatelům. Vývoji aplikací (např. digitálních knihoven) se věnoval v letech 1986 – 1994 a chtěl se této specializaci opět přiblížit. V současné době je Vint Cerf jedním z dvacítky nejvlivnějších lidí ve vedení společnosti Google, která jej vyslala do Polska, Česka a Maďarska, aby se zde setkal s vědeckými pracovníky, studenty, vývojáři a bloggery a aby tak národním pobočkám společnosti Google pomohl posílit jejich pracovní týmy.

Vint Cerf v českých médiích

Dne 5. dubna 2007 dopoledne se konala v hotelu Mandarin v Praze tisková konference, na které Vint Cerf nejen přednášel, ale především odpovídal na dotazy novinářů a poskytoval rozhovory pro tištěná média, pro rozhlas a televizi. Vint Cerf sám i informace o něm a jeho práci se pak objevili v Událostech na ČT1 a v Událostech, komentářích na ČT2, kam byl do studia pozván k rozhovoru také ředitel ÚISK PhDr. Richard Papík, Ph.D. Internetové vysílání České televize na adrese http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/ nabízí záznamy těchto pořadů. Záznam celé tiskové konference najdete na stránkách ČVUT.

Na serveru iDnes byl 7. dubna zveřejněn exkluzivní rozhovor "Interplanetární Internet je reálný projekt"). Tento rozhovor zároveň vyšel 7. dubna v MF Dnes.

Vint Cerf na ČVUT a na Internetu

Nejvýznamnější akcí pražské návštěvy Vinta Cerfa byla odpolední přednáška týkající se budoucnosti Internetu a jeho demokratizace, která se konala také 5. dubna v posluchárně Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Studenti zaplnili i místa na stání v ochozech posluchárny a v závěru bohatě využili možnosti klást Vintu Cerfovi dotazy. Přednáška byla zároveň přenášena po Internetu do celého světa, a proto ji sledovaly tisíce lidí, kteří mohli navštívit server prenosy.cesnet.cz, stránky ČVUT nebo portál iDnes.cz a mohli přednášku sledovat na svých monitorech v kvalitě srovnatelné s televizním vysíláním. Záznam přednášky v originále nebo s českým překladem můžete zhlédnout i dnes ve videoarchivu sdružení CESNET. Po skončení přednášky Vint Cerf navštívil zázemí, ze kterého tým odborníků Fakulty elektrotechnické ČVUT přenos zajišťoval. Pro přenos poskytla infrastrukturu akademická výzkumná síť CESNET2.

Vint Cerf a CESNET

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., se s Vintem Cerfem poprvé setkal během svého dvouměsíčního pracovního pobytu v USA v roce 1992, shodou okolností v roce, kterým se datuje připojení Česka k Internetu (13. 2. 1992). Do té doby znal jméno Cerf pouze z odborné literatury, kde ho z pochopitelných důvodu velmi zaujal koncept sítě na principu přenosu paketů, kterou dali v USA k dispozici univerzitám na otestování. Požádal o možnost se právě s Vintem Cerfem setkat. Jan Gruntorád byl vedle rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., a prorektora pro zahraniční styky ČVUT prof. RNDr. Miroslava Vlčka, DrSc., jedním z těch, kteří v úvodu přednášky Vinta Cerfa přivítali. Ten neskrýval, že se s Janem Gruntorádem setkává opravdu rád a na závěr uvítacích projevů prohlásil: „Kdyby se někdo ptal, kdo je otcem Internetu v České republice, je to Jan Gruntorád“. Jeho konstatování vyvolalo v nabyté posluchárně krátký upřímný potlesk.

Na návštěvu Vinta Cerfa v Praze reagovali také redaktoři z kanálu ČT24 a odvysílali 5. dubna pořad s názvem „Průkopník Internetu je v Praze“, kam jako hlavního hosta pozvali právě Jana Gruntoráda. Záznam rozhovoru lze nalézt v Aktualitách na stránkách sdružení CESNET.

Vint Cerf a meziplanetární Internet

Výňatek z rozhovoru s Vintem Cerfem pro iDnes:

"Na čem opravdu dělám přímo já, to je meziplanetární Internet. O to se opravdu zajímám a jsem za to odpovědný. Zní to jako sci-fi, ale je to reálný výzkum. Jak víte v posledních čtyřiceti letech vysíláme vesmírné lodi po sluneční soustavě, a to jak NASA, tak i Evropa. Vidíme, že je potřeba, aby mezi sebou například sondy, družice a pozemní stanice lépe komunikovaly. Je jasné, že budeme potřebovat velkou přenosovou kapacitu. Snažíme se řešit problémy raději obecnou cestou, než případ od případu, jak tomu bylo doposud. A tady se právě může uplatnit meziplanetární Internet – jako univerzální platforma pro komunikaci. InterPlaNetary Project je reálný projekt. Zatím jde především o podporu robotizovaných výzkumných misí, ale samozřejmě se počítá s využitím pro lety s lidskou posádkou.

Pracujeme na úpravě softwaru, hardware už tam je. Předpokládám, že základního uplatnění bychom se mohli dočkat mezi roky 2013 – 2020. Dále už se to těžko předvídá, možná bude více a více misí. Jak říkám, snažíme se navrhnout řešení obecné, aby bylo použitelné v různých podmínkách."

Závěr

Záměrem tohoto článku není přinést vyčerpávající informace, které zazněly na vystoupeních Vinta Cerfa během jeho pobytu v Praze. Záměrem je přiblížit atmosféru setkání prostřednictvím několika fotografií a především upozornit na možnost zhlédnout jeho vystoupení dodatečně ze záznamu ve videoarchivu sdružení CESNET.

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Tisková konference

Přednáška: V. Cerf, J. Gruntorád

V. Cerf, J. Gruntorád

Přednáška: V. Cerf, J. Gruntorád

V. Cerf, J. Gruntorád

Přednáška: V. Cerf, J. Gruntorád, J. Havlíček, M. Vlček

V. Cerf, J. Gruntorád, V. Havlíček, M. Vlček

Přednáška: V. Cerf, J. Gruntorád, J. Havlíček

V. Cerf, J. Gruntorád, V. Havlíček

Přednáška: V. Cerf, J. Gruntorád

V. Cerf, J. Gruntorád

Přednáška: V. Cerf, V. Havlíček

V. Cerf, V. Havlíček

Přednáška: V. Havlíček, V. Cerf, M. Vlček, J. Gruntorád

V. Havlíček, V. Cerf, M. Vlček, J. Gruntorád

Přednáška: V. Cerf, I. Hulínský

V. Cerf, I. Hulínský

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2023-06-01]. urn:nbn:cz:ik-12484. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12484

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

A pak že PR umí jen komerční organizace!!! Ještě chybí fotka pana VC, jak nastupuje do luxusní limuzíny a jak křtí zvířátko a jak se tulí k dítěti!

Co je to InterTnet? "Vinton Gray Cerf , který bývá nazýván otcem Internetu, je známý především svým podílem na tvorbě základní architektury sítě InterTnet."
Anonym: VC prijel do hotelu Trabantem, je skromny a bylo to mene napadne.