Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Promoce 2001, ročník 5, číslo 1 Z knihovnických salónů 10.283 x 0
Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna 2003, ročník 7, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 9.113 x 0
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 14.274 x 0
Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System - Vícejazyčný systém agregace informací) (Marie Balíková, Petr Strossa) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.392 x 0
Tunelování duchovních statků 1999, ročník 3, číslo 12 Informační věda 6.004 x 0
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 8.956 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekce Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání EIZ (M. Bartošek) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 3.591 x 0
Zápisky z Londýnského knižního veletrhu 2014 (o nacházení pravé Afriky a orangutanech) 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.349 x 0
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.432 x 0
Začíná BMI 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.092 x 0
Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 2006, ročník 10, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 7.652 x 0
Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi 2012, ročník 16, číslo 2 Pořádání informací 4.728 x 0
(Pod)zimní resty: kampaň #metoo, Český slavík, katastrofy a síťová neutralita 2017, ročník 21, číslo 8 Editorial 2.828 x 0
Knihovní informační systémy 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 9.536 x 0
Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.931 x 0
Výbuch informatické bomby : a co dál? 2009, ročník 13, číslo 4 Recenze 6.593 x 0
Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.309 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech) 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.231 x 0
Podniková cenzura Internetu: problém u nás dosud nepoznaný 1998, ročník 2, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 5.762 x 0
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.963 x 0

Stránky