Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Význam EIZ pro produktivitu ve vědě (Michael Neuroth)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Význam EIZ pro produktivitu ve vědě (Michael Neuroth)

0 comments
Autoři: 

Michael Neuroth

Podle Michaela Neurotha (Elsevier S&T) mezi lety 2001-2009 narostla využívanost produktů Elsevier v ČR o 25 %. Náklady na článek (Cost per Article/CpA) tedy klesají. Přednášející představil výsledky studie CIBER, ve které se řešila otázka, jestli jsou "superuživatelé" také "superautory". Ukázalo se, že "superuživatelé" jsou minimálně dvakrát produktivnější než běžný uživatel. Existuje silná korelace mezi využíváním časopisů, publikováním článků a financováním. ČR je v produkci článků mezi prvními 30 zeměmi (v čele jsou Čína, Indie, Jižní Korea a Brazílie).

Vývoj využívanosti databáze ScienceDirect v ČR je pomalejší než v ostatních zemích. Mezi důvody mj. patří to, že chybí starší čísla časopisů (která představují 40 % obsahu do roku 1995); v ČR se také příliš nevyužívají elektronické knihy. Přednášející také zmínil výsledky analýzy využívanosti knih v různých fázích výzkumného procesu. Z něho vyplývá, že knihy jsou stále důležitým druhem dokumentu. Dotázaní vědci nejčastěji odpovídali, že mají přístup k elektronickým knihám a využívají je, druhá skupina by je ráda využívala, ale nemá k nim přístup.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Význam EIZ pro produktivitu ve vědě (Michael Neuroth). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2021-09-20]. urn:nbn:cz:ik-13481. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13481

automaticky generované reklamy
registration login password