Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu

0 comments
Autoři: 

V minulém pokračování tohoto sloupku jsme se zabývali problematikou internetových knihkupectví. Dnes se podíváme na zdroje, které jsou internetovým knihkupectvím příbuzné - minimálně do té míry, že přinášejí v prostředí Internetu strukturované informace o novinkách na knižním trhu. Těmito zdroji jsou databáze, resp. katalogy dostupné knižní produkce přístupné v prostředí Internetu.

Uvedený typ zdroje může mít v podstatě dvě podoby:
1. Books in Print
2. databáze subjektů knižního trhu na WWW

Books in Print je zdroj přinášející (bibliografické) záznamy titulů (knih, CD-ROM), které jsou aktuálně dostupné na knižním trhu. (Opakem tohoto zdroje je Out of Print informující o vyprodané produkci.)
Tradiční knižní podoba Books in Print je dnes již překonaná (její nevýhodou je především minimální možnost orientace/vyhledávání). Po zavedení Books in Print ve formě CD-ROM, resp. přístupu k Books in Print prostřednictvím databázových center (např. k British Books in Print je možný placený přístup přes databázové centrum Dialog, file 430) přecházejí v poslední době producenti tohoto zdroje do prostředí World Wide Web.

Snad nejznámějším producentem Books in Print (včetně verzí přístupných online prostřednictvím WWW) je firma Bowker. Aktuální přehled produktů z oblasti BiP čítá přes 30 položek.
Na webu firma Bowker umožňuje placený přístup především k databázím Bowker`s Books in Print a Bowker`s Glogal Books in Print (do obou databází je po registraci možný přístup na omezenou dobu zdarma); údajně zcela zdarma je pak nově zpřístupněna unikátní databáze Bowker`s e-Books in Print obsahující záznamy elektronických knih a knih vydaných na zakázku (tato databáze, resp. webová stránka však nebyla, bohužel, v době psaní tohoto článku k dispozici).
(Vedle databází Books in Print nabízí Bowker přístup k celé řadě dalších zdrojů určených zejména pro subjekty knižního trhu a knihovny.)

Pokud jde o naše domácí prostředí, českou verzí Books in Print má být Katalog skladovaných knih (KSK) vydávaný od roku 1996 Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Bohužel se dosud nepodařilo přivést tvorbu a podobu KSK na profesionální úroveň; přístup k tomuto zdroji na WWW neexistuje.

Obrátíme se tedy k jinému zdroji (který je zástupcem druhé v úvodu zmíněné podoby databází/katalogů knižní produkce přístupné v prostředí Internetu). Jedná se o zdroj velice kvalitní a obsáhlý - o internetovou podobu Obchodního katalogu knih jedné z největších distribučních firem v republice Jan Kanzelsberger. Kliknutím na odkaz "Hledání v katalogu" se dostaneme na základní formulář, kde lze vyhledávat v polích autor, název, nakladatel a klíčové slovo. Můžeme též použít "kombinované vyhledávání", kdy je možné uvedená čtyři pole vzájemně kombinovat. Každý vyhledaný záznam titulu obsahuje téměř vyčerpávající výčet bibliografických údajů a stručnou anotaci. Výhodou této databáze je využívání hypertextu - ze záznamu každého titulu je možné si vyvolat další knihy daného autora, daného nakladatelství anebo další knihy s daným klíčovým slovem.

Databáze Obchodní katalog knih se svým pojetím podobá internetovému knihkupectví, avšak prioritně zde nikde nenalezneme virtuální nákupní košík a na nabízené tituly nejsou poskytovány žádné speciální slevy. Každý návštěvník však má možnost se zaregistrovat. Po úspěšné registraci je možné vybrané tituly "vkládat do nákupního košíku" a po telefonickém vyzvání pracovníků firmy si požadovaný titul zakoupit ve vybraném kamenném knihkupectví firmy Kanzelsberger. Stálí zákazníci velkoobchodu (tedy například také knihovny) nejsou odkázáni jen na osobní odběr a zaplacení objednaných knih ve zvoleném knihkupectví, ale zásilku mohou obdržet na dobírku.

Ráda bych v této souvislosti ještě stručně zmínila další zdroj - internetovou verzi databáze budované v bibliografickém oddělení týdeníku Nové knihy. Mezi knihovnickou veřejností je jistě známé, že osud tohoto týdeníku je již zřejmě zpečetěn a budoucnost bibliografické rubriky je nejistá. V současnosti je zmíněná databáze aktualizována dosti pochybně. Držme jejím tvůrcům i nám samotným, aby tento zdroj zcela nezmizel ze světa.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-10861. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10861

automaticky generované reklamy