Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus

0 comments

31. srpna 2004 byl na Karlínském náměstí č. 10 v blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje slavnostně zahájen provoz již třetího bibliobusu Městské knihovny v Praze (MKP). Slouží jako náhrada pobočky MKP v Šaldově ulici v Karlíně, která byla před dvěma lety zničena povodněmi.

Skutečnému zahájení provozu předcházela tisková konference, jejíž účastníky přivítala Ivana Vaňková z MKP. Seznámila také přítomné se základními údaji týkajícími se nového bibliobusu a jmenovitě poděkovala všem, kteří se o něj významně zasloužili. Následně předala slovo zástupkyni starosty Městské části Praha 8 Soně Teplé, která podtrhla význam bibliobusu pro oživení Karlína. Všechny zúčastněné potěšil její příslib nalezení prostor pro novou kamennou knihovnu (ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy). Ředitel MKP RNDr. Tomáš Řehák poté zdůraznil větší flexibilitu bibliobusu oproti kamenné knihovně - bibliobus může poskytovat služby přesně tam, kde je jich třeba. Navíc může v případě potřeby utéci před vodním živlem. T. Řehák v závěru poděkoval politikům, díky jejichž rozhodnutí získala MKP prostředky pro rekonstrukci.

Nový bibliobus MKP je v našich podmínkách prototypem – nevznikl totiž přebudováním autobusu, ale využitím podvozku nákladního auta. Kabina řidiče a hlavní prostor jsou vzhledem k účelu vozidla spojeny. Tímto způsobem vyrobený bibliobus je prostornější a levnější (5 702 668 Kč). Byl financován ze státního rozpočtu, konkrétně se jednalo o Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002, akci Bibliobus, náhrada za zničenou knihovnu Karlín. Generálním dodavatelem se stala KOMERSIA AUTO, spol. s r.o. Autorem grafického designu polepu skříně je Libor Jelínek. Bibliobus je v souladu s novým vizuálním stylem MKP, který byl veřejnosti představen v květnu 2004.

Bibliobus jako takový ovšem není v pražských ulicích žádnou novinkou - vůbec poprvé jej zde bylo možno potkat v roce 1939, zanedlouho poté byl však v důsledku válečných událostí zabrán německou armádou a přebudován na lazaret. Od roku 1949 mohli Pražané opět využívat služeb poskytovaných bibliobusem, resp. bibliobusy (dvěma či třemi). Počínaje 31. srpnem 2004 je počet bibliobusů MKP ustálen na čísle tři, přičemž nejstarší z těchto tří vozidel je v provozu od roku 1990, další funguje od roku 1996. Se zbrusu novým přírůstkem vozového parku MKP jsou nyní v ČR využívány celkem čtyři bibliobusy (čtvrtý se nachází v Plzni).

Nový bibliobus MKP nabízí výběr z více než tří tisíc knih. V pobočce MKP v Šaldově ulici, kterou bibliobus nahrazuje, bylo sice před povodněmi k dispozici přes šestnáct tisíc knihovních jednotek, většina z nich však podlehla ničivé vodě. Cca 500 zachráněných jednotek (tehdy zrovna vypůjčených čtenáři a vrácených v jiné pobočce) je zahrnuto ve fondu nového bibliobusu. Nabídka knih je obměňována ze skladů a samozřejmě rozšiřována novými přírůstky.

Bibliobus je vybaven klimatizací a rovněž plošinou umožňující čtenářům bezbariérový přístup. Funkčnost tohoto prvku byla názorně předvedena i během tiskové konference, kdy posloužila zároveň jako řečnické stanoviště. Interiér bibliobusu v neposlední řadě poskytuje vhodné zázemí pro knihovníka.

Bibliobus není automatizovanou pobočkou, nabízí však elektronický katalog a dvě pracovní místa s přístupem k internetu. Každý čtenář zde může využívat internet hodinu týdně zdarma.

Na Karlínském náměstí bude bibliobus čtenářům k dispozici každé úterý, středu a čtvrtek od 13 do 18 hodin, ve stejném čase bude v pondělí otevřen v Molákově ulici nedaleko vstupu do stanice metra Invalidovna. První nedočkavé čtenáře již stihl přivítat na Karlínském náměstí bezprostředně po skončení tiskové konference.


Poznámka: Přesnější než termín bibliobus by sice bylo slovní spojení pojízdná knihovna, kvůli stručnosti je však v této zprávě dána přednost termínu bibliobus.


Umístění nového bibliobusu na Karlínském náměstí


Celkový pohled na vozidlo


Knihovníkův maskot plus upozornění na připojení k internetu


Tisková konference - vlevo ředitel MKP Tomáš Řehák a Soňa Teplá


První čtenáři v bibliobusu

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11692. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11692

automaticky generované reklamy
registration login password