Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kamarádka knihovna

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Kamarádka knihovna

0 comments

Kamarádka knihovna - logo

Akce s pohodovým názvem a stejně pohodovým logem (firma Artbox) propukla bez větší pozornosti širší knihovnické obce v září letošního roku. Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti připravil SKIP a jeho Klub dětských knihoven (KDK) ve spolupráci s firmou 3M Česko. Odbornou garanci převzala Národní knihovna ČR, záštitu Ministerstvo kultury ČR a hlavním mediálním partnerem je oficiálně ABC, tedy důvěrně Ábíčko. Účastní se 104 knihovny. Na laskavých čtenářích nechávám rozhodnutí, zda je to hodně, nebo málo.

O co jde? Především samozřejmě o snahu přitáhnout do knihoven co nejvíce dětí. Jedním z důležitých kritérií soutěže je totiž jejich vlastní hodnocení knihovny, resp. oddělení pro děti (pro stručnost a stylistické pohodlí dále jen „dětská knihovna“). Knihovnu mohou oznámkovat jak registrovaní čtenáři, tak i ostatní děti z obce. Ty ovšem musí do knihovny přijít, prohlédnout si ji a pak teprve vyplnit vysvědčení. Každé dítě, které odevzdá vyplněné vysvědčení, obdrží malý dárek od firmy 3M (graficky velmi zdařilou visačku na dveře s nápisem „Nerušit, čtu si!“). Snad nejenom díky tomu je o „známkování“ knihoven, které se do soutěže přihlásily, velký zájem. Nejde samozřejmě jen o známky. Děti mají možnost přidat své komentáře, stížnosti, názory a požadavky na dětskou knihovnu. Vysvědčení se tak stávají zajímavou zpětnou vazbou, ať už pozitivní („Knihovna je to nejhezčí v republice. Můžu si tam napsat DÚ. Můžu tam dělat moc a moc. A nejvíc na knihovně se mi líbí strašně hodné knihovnice. Jsou tak hodné, že se to ani nedá popsat.“), kritickou („Počítače jsou trochu pomalejší.“ ), nebo doporučující („Já bych tady ještě chtěla odzvučenou místnost, kde by mohly vypukávat záchvaty smíchu.“). Ostatně některé knihovny hodlají z dětských přání a výtek udělat soupis i pro zřizovatele, případně pro management knihovny.

Tato mediálně atraktivní 1. etapa (vyplňování vysvědčení) končí 15. prosince 2006. Poté budou dětské knihovny vyplňovat elektronický formulář týkající se jejich výkonů a kvalitativních i kvantitativních ukazatelů činnosti. Sledovat se bude délka týdenní provozní doby, procento dětských čtenářů z počtu dětí v obci, počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského čtenáře, počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem, a další kritéria, vždy vztažená ke Standardu VKIS podle velikosti obce. Koncem ledna by tak měly být shromážděny statistické údaje, které budou sloužit jako podklad bodového hodnocení. Celá procedura vlastně bude měřením výkonu dětských knihoven. Některá data budou pak ještě ověřována podle oficiálních statistik.

Vedení KDK mezitím prohlédne desítky tisíc vysvědčení (zatím distribuováno 24 000 ks), spočítá hlasy pro jednotlivé knihovny, vytřídí a posoudí vysvědčení „s přidanou hodnotou“, tzn. ta, kde děti vyjádřily svůj názor i jinak než pouhou známkou, a navrhne soutěžní komisi bodové ohodnocení pro knihovny podle kvantity i kvality vysvědčení.

Na konci této etapy vznikne žebříček dětských knihoven, v němž pořadím na prvních místech může ještě zamíchat hodnocení webových stránek. Nu, a pak již vyrazí soutěžní komise do knihoven, které se v žebříčku umístí na špici, aby prověřila, posoudila a vybrala tu nejlepší knihovnu – Kamarádku.

Vyhlášení vítězné knihovny za rok 2006 se připravuje na 1. června 2007 a proběhne společně se slavnostním uzavřením další etapy projektu Kde končí svět a pasováním rytířů Řádu krásného slova.

Generální partner soutěže 3M Česko předá dary deseti nejlepším knihovnám, přičemž první tři si budou moci vybrat formu ocenění (finanční hotovost, knihy, ICT aj.) ve výši 30.000, 20.000 a 10.000 Kč. Dárky od firmy obdrží také 30 vylosovaných dětí, které odevzdaly vysvědčení „s přidanou hodnotou“.

SKIP a KDK chtějí v soutěži pokračovat v dalších letech a udělat z ní tradiční akci s dvouletou periodicitou. Měla by přiblížit dětské knihovny nejen veřejnosti obecně, ale také je propagovat takříkajíc „na domácí půdě“ - ve vlastních institucích a veřejnosti odborné, kde – přiznejme si to – jsou dětské knihovny poněkud opomíjeny a nahlíženy se shovívavým přezíráním. Právě ony však často zásadně ovlivňují (ať pozitivně či negativně) budoucí klientelu ostatních útvarů i knihoven.

Blíže o soutěži na adrese www.kamaradkaknihovna.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Kamarádka knihovna. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12284. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12284

automaticky generované reklamy
registration login password