Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Víme o sobě? 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.319 x 3
Víno, vítězky a zpěv 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.795 x 0
Vint Cerf v Praze hovořil o meziplanetárním Internetu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.908 x 0
Virtual reference desk - praktické zkušenosti z provozu (Josef Hrdlička) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.784 x 0
Virtualita prostoru a prostor ve virtualitě 2009, ročník 13, číslo 4 Editorial 7.121 x 1
Virtualizovaná databáza vedeckej korešpondencie v rokoch 1500-1800 s využitím softvéru DSpace 2019, ročník 23, číslo 2 Pořádání informací 2.033 x 1
Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 6.594 x 0
Virtuální fond rozptýlených vzácných dokumentů 2000, ročník 4, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 5.250 x 1
Virtuální knihkupectví Vltava nabízí slevu nejméně 10 procent 1998, ročník 2, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.747 x 0
Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press (Anita Joiceová, Kamran Kardan) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zdroje pro humanitní a sociální vědy 5.420 x 0
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 13.952 x 1
Virtuální obchod s ženami 1997, ročník 1, číslo 6 Kyberfeministické okénko 9.840 x 0
Virtuální polytechnická knihovna 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.568 x 1
Virtuální sdílení tacitních znalostí (Ludmila Mládková) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru 7.915 x 0
Virtuální silvestrovskou nocí 2001, ročník 5, číslo 3 Editorial 4.404 x 0
Virtuální válka 1999, ročník 3, číslo 5 Informační věda 6.850 x 6
Virtuální výstavy 2002, ročník 6, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 5.992 x 5
Vít Richter předčítá turistům 2001, ročník 5, číslo 13 Rodinný rozpočet knihovníkův 6.968 x 0
Vitana vaří za vás 2010, ročník 14, číslo 1 Informační přesahy 5.659 x 0
Víte, jak se má číst v posteli? 2005, ročník 9, číslo 13 Výzkumná činnost 9.438 x 2

Stránky

registration login password