Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ceny za topení rostou – potřebujeme kamna na dřevo 2008, ročník 12, číslo 13 Z redakční pošty 5.702 x 0
Červnové setkání uživatelů systému ALEPH v Martině 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.645 x 1
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 4.011 x 0
Česká bible v proměnách staletí 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.632 x 1
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 4.121 x 0
Česká digitální matematická knihovna (Miroslav Bartošek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 6.441 x 0
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.334 x 0
Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.374 x 1
Česká jména v mezinárodním souboru autorit 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.104 x 1
Česká lékařská literatura na WWW 2001, ročník 5, číslo 4 Medicína a informace 11.008 x 1
Česká národní bibliografie nyní v Tornádu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 6.803 x 1
Česká národní databáze ISSN na webu STK 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.820 x 0
Česká pirátská strana spustila PirateLeaks 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.758 x 0
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.246 x 0
Česká škola v roce 1999 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.903 x 0
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 23.070 x 1
Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy 2001, ročník 5, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.785 x 1
Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků 2000, ročník 4, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.337 x 0
České a americké akademické knihovnictví očima Saši Skenderiji 2005, ročník 9, číslo 11 Rozhovor 8.460 x 0
České digitalizované písmo 1990–2010 2013, ročník 17, číslo 2 Informační přesahy 9.817 x 0

Stránky

registration login password