Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká televize digitalizuje archiv

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Česká televize digitalizuje archiv

1 comments
Anglicky
English title: 
Digitization of the Archives of Czech Television

Poté, co byla v září 2007 schválena novela několika mediálních zákonů, která byla potřeba zejména kvůli přechodu na digitální vysílání, začala se jasněji rýsovat možnost digitalizace Archivu České televize. Do novely se totiž podařilo zapracovat využití části příjmů z reklamy (jejich využití je pevně dáno zákonem) právě pro tvorbu a správu tohoto archivu. Dne 16. 1. pak Rada ČT schválila rozpočet ČT na rok 2008, který zabezpečuje plnění úkolu digitalizace archivu, i když původně v dlouhodobém plánu programového, technického a ekonomického rozvoje České televize na roky 2007 – 2010 zahrnut nebyl.

Systém pro digitalizaci archivních pořadů by měl zajistit výherce výběrového řízení, a to konsorcium firem SGINess. Společnost Ness je v českém prostředí známá zpracováním systému katastru nemovitostí, SGI ve světovém kontextu již zajišťovala mj. právě systémy pro televizní vysílání. Cena technologického zabezpečení a vytvoření systému archivu by se měla vyšplhat na 355,6 milionu Kč, pro rok 2008 byla vyčleněna částka 201 mil Kč. Celkové náklady na vytvoření archivu včetně vybavení aj. je odhadována až k 1 miliardě Kč, jako možný zdroj financování se jeví norské fondy, kde je jednou z vypsaných prioritních oblastí uchování evropského kulturního dědictví.

Celkem Archiv ČT obsahuje 210 000 hodin audiovizuálních záznamů, z toho 1 100 je klasifikováno jako nejcennější, potažmo tedy určené prioritně ke zpracování. Zahrnuje velké množství historických okamžiků z dějin ČR, vzácné obrazové záznamy nabízí například záběry prvního vysílání Československé televize z 1. 5. 1953 či dokumentární a zpravodajské záběry z okupace v srpnu 1968, dále hraná dramatická tvorba (mj. pořady s Janem Werichem), záznamy koncertů atd.

Převod pořadů do digitální podoby by měl podle informací vedoucího projektu digitalizace ČT Dušana Hanuše začít ve druhé polovině roku 2008. Prioritou je digitalizace zpravodajských záznamů, dále budou následovat dokumentární pořady a vybrané významné pořady nebo programy s horší technickou kvalitou nosiče, hraná tvorba je v pořadí až na posledním místě. V současné chvíli lze na internetových stránkách České televize v sekci internetového vysílání sledovat pořady zpětně do února 2005, u kanálu ČT24 se kupodivu liší archivy, zatímco přímo na stránce ČT lze spustit programy z tohoto kanálu již od května 2005, archiv na www.ct24.cz nabízí jako nejstarší k výběru srpen 2005. Připomeňme, že kanál ČT24 byl spuštěn 1. 5. 2005, 10. 2. 2006 k němu přibyl kanál ČT4 Sport, u něj se nejstarší záznam v archivu datuje k 2. 3. 2006.

Česká televize ke konci roku 2007 spustila další z projektů – byl zahájen provoz Videopůjčovny ČT. Uživatel si může po vytvoření virtuálního konta a jeho nabití půjčit na tři dny bez omezení počtu přehrání za 9 až 39 Kč pořad z vlastní produkce, nalezneme zde tedy širokou škálu - večerníčky, Četnické humoresky, film Saturnin či Šumná města.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Česká televize digitalizuje archiv. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 2 [cit. 2023-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12712. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12712

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Čt má archiv vlastní produkce pořadů a zpravodajství.
Setkal jsem se s tím, že někdo neustále maže kompromitující zprávy.
Jsou smazány celé bloky, aby to nevzbudilo pozornost, nebo jde o hekry (účelové). Mazáno není jen od konce v minulosti, ale i uprostřed databáze. Existuje prosím možnost se zpětně dožadovati záznamů zpráv?
Především mám zájem o regiony, ale i Hlavní zprávy. Nebo pořady chránící občany. Kauzy atd.

registration login password