Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

České digitalizované písmo 1990–2010

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

České digitalizované písmo 1990–2010

2 comments
Anglicky
English title: 
Czech digitized typefaces 1990–2010
English abstract: 
A book summarizing the last two decades of Czech typography is almost ready to be published in Czech and the English language; both printed and electronically. It will capture the ideas and experiments of Czech typographers as well as description of their creative processes. The book will be divided into four main categories: the opinion pages of the prominent typographers and professors, the time line with layouts and characteristics of various alphabet sets, the encyclopedic part containing important information on authors, and the supplement with graphs, photographs, and research material. The book is due to be published in the Fall of 2013.

Projekt Typo9010 je nová kniha mapující a archivující všechna digitalizovaná písma vzniklá v České republice v letech 1990–2010. Sbíráme veškerá písma českých typografů-profesionálů, studentů, grafických designérů i nadšených amatérů, která začala po přechodu z fotosazby a nástupu počítačových technologií u nás vznikat. V knize chceme zachytit, jak se formovalo a jak vypadá současné české písmo, jaké experimenty prováděli čeští typografové, na jakých historických a konstrukčních prvcích staví své abecedy a nápady. Chceme vytvořit širokou typografickou encyklopedii, která zaznamená veškeré vlivy i tendence a nabídne názory jednotlivých autorů a typografů. Zaznamenáváme i abecedy, které nejsou běžně k dostání, nebo které nejsou profesionálně zdigitalizované.

Autoři knihy zamýšlejí přinést čistou, kreativní a inspirativní publikaci plnou skvělých i formujících abeced, vycházejících z české tradice

Autoři knihy zamýšlejí přinést čistou, kreativní a inspirativní publikaci plnou skvělých i formujících abeced, vycházejících z české tradice

Autory knihy jsou Tomáš Brousil (Suitcase Type Foundry), Petra Dočekalová, Renata Hovorková a Vojtěch Říha (studenti ateliéru Tvorba písma a typografie VŠUP v Praze). Velká obrazová část, která je rozvrstvená do několika set stran publikace, je doplněna texty Jana Solpery, Františka Štorma, Karla Halouna, Rostislava Vaňka, Filipa Blažka a mnoha dalších. Knížka bude velkou typografickou encyklopedií fungující jako pomocný manuál – přehled grafikovi. Anglicko-česká tištěná verze vyjde na podzim 2013. Současně s ní vyjde i její elektronická verze. Zároveň na tento projekt bude navazovat nový web, na kterém se budou archivovat písma po roce 2010 a současnost.

Projekt odstartoval před rokem a půl a zatím se podařilo posbírat přes tři sta abeced, z nichž většina vznikla právě na pražské VŠUP. V Čechách je v současné době pět vysokých škol, kde se typografie vyučuje, a tomu odpovídá i množství vlastních autorských fontů. Publikace se zaměřuje výhradně na digitalizované písmo – fonty. Nastíní, jak se formovalo a jak vypadá současné české písmo a typografie. Ukáže, jaký vliv měla na designéry přeměna z fotosazby na počítače či na dotykové retinové displeje. Výsledná kniha vytvoří důležitou zpětnou vazbou i inspirační zdroj do budoucna pro grafiky a typografické nadšence. Žádná publikace mapující toto téma u nás dosud vydána nebyla.

Ukázka dvojstrany z připravované knihy

Ukázka dvojstrany z připravované knihy. Přináší ucelené informace o charakteristice každého fontu a množství detailů včetně popisu záměru autora.

Publikace je řazena chronologicky a mapuje období dvaceti let písmové tvorby. Je strukturována do tří základních částí, odlišných obsahem, zpracováním i pojetím. První je část textová, která nabídne názory předních českých typografů a pedagogů. Druhou část tvoří obrazové prezentace jednotlivých abeced a layoutů, protnutých časovou osou. Je doplněna o jednotlivé ukázky detailů písem a jednotlivých znaků, společně s originálními texty autorů. K výběru jsou přiřazeny i detailní informace o vzniklých abecedách, jejich historie i charakteristika. Třetí, finální částí jsou důležité rejstříky. Kniha musí fungovat jako podrobná encyklopedie, proto podstatnou část tvoří kontakty a informace také o jednotlivých autorech fontů. Doplňují je životopisy a informace o aktuální tvorbě.

Poslední, malou částí, která bude prostupovat celou knihou jsou jednotlivé fotografie, grafy a průzkumy, které tvoří autoři na základě celého sběru. Při porovnání jednotlivých fontů budeme moci klasifikovat abecedy, blíže určit tendence v tvorbě českých písem a zároveň porovnat jejich vizualitu i kontext vůči světové i historické tvorbě. Tento přehled nám umožní v budoucnosti rychleji a lépe klasifikovat nově vzniklé abecedy a sledovat tvorbu jednotlivých autorů.

Časová osa přinese přehlednou chronologii vývoje české typografie, která může odhalit nečekané souvislosti

Časová osa přinese přehlednou chronologii vývoje české typografie, která může odhalit nečekané souvislosti (pozn.: jedná se zatím jen o koncept, texty a popisky zatím nejsou k dispozici)

Poznámka:Projekt má vlastní webové stránky www.typo9010.cz, kde, pokud jste vytvořili digitální písmo, můžete vyplnit on-line přihlášku a společně s fotografií nám vaše písmo poslat na e-mailovou adresu typo9010@gmail.com. Pokud se nám podaří touto cestou ještě oslovit nebo najít nějaké schované typografy, budeme nadšení. Pokud jste autorem nějakého takového písma, neváhejte a pošlete nám jej v jakémkoli digitálním formátu jej máte: otf, ttf, ai, ind, pdf, jpeg, tiff, eps nebo jiné a my ho do publikace zařadíme. Budeme moc rádi. Finální uzávěrka je 28. února 2013. Další informace jsou dostupné na webových adresách www.typo9010.cz a www.typosemestr.cz.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROUSIL, Tomáš a DOČEKALOVÁ, Petra a HOVORKOVÁ, Renata a Říha a Vojtěch. České digitalizované písmo 1990–2010. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 2 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-14036. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14036

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

(nad časovou osou na ukázkové stránce) není moc hezké...

To máte pravdu, autorům zrovna píšu s upozorněním na akci v pátek 17.5., která by je mohla zajímat (http://denvedy.ff.cuni.cz/2013/vystava),
tak je na "skycování" upozorním. Je možné, že ukázka pochází z doby před korekturou.
P. Farkas

registration login password