Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomie II. 1998, ročník 2, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.891 x 1
Jak si rozumí naše knihovny s informačními technologiemi? 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 8.901 x 1
Projekt školského informačního média Česká škola 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.737 x 0
Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.899 x 0
Bez public relations se knihovny neobejdou 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.763 x 1
Inteligentní nástroje pro práci s texty na Internetu 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 6.808 x 0
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.213 x 0
Striptérky v síti aneb Jak ulovit zákazníky 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 7.007 x 0
Z České školy na Ikaros 1998, ročník 2, číslo 9 Editorial 4.124 x 1
Odraz Evropské unie na Internetu a význam informačních zdrojů pro komerční sféru 1998, ročník 2, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.544 x 0
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.656 x 1
Knihovny a Internet 1998, ročník 2, číslo 9 Informační věda 7.530 x 2
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.149 x 0
Nechtěla bych mít za muže Bacha 1998, ročník 2, číslo 8 Kyberfeministické okénko 7.665 x 0
Informační zdroje v oblasti potravinářství 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 6.182 x 0
S průvodcem JavaScriptem můžeme oživit webovské stránky 1998, ročník 2, číslo 8 Recenze 5.808 x 0
ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.896 x 5
Stránky, které mohou přijít vhod 1998, ročník 2, číslo 8 Z Ikarových záložek 4.359 x 1
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.452 x 0
Co vyšlo... v září 1998 1998, ročník 2, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.346 x 1

Stránky

registration login password