Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Síťová řešení firmy Novell a jejich použití

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Síťová řešení firmy Novell a jejich použití

0 comments
Již při spuštění instalace se můžeme rozhodnout, zda-li ji povedeme v textovém nebo grafickém režimu. Dále se významně mění způsob síťové komunikace volbou protokolu pod kterým lze síť provozovat. Zde lze zvolit z čistého IP protokolu, IP protokolu s podporou IPX a IP s IPX. Server je poprvé vybaven grafickou konzolí, která slouží pro instalaci a komplexní management serveru a celého výpočetního prostředí. Vzhledem k tomu že console je vytvořena v čisté Javě a ta je zase integrována do systému, neměl by zde být žádný problém ji používat i na jiných desktopových nebo serverových platformách a integrací Javy se také rozšiřuje podpora všech aplikací vytvořených v tomto jazyku.

Společně s Netwarem je distribuován i nejdokonalejší SQL server na trhu Oracle 8 s pětinásobnou uživatelskou licencí (další se samozřejmě musí přikoupit). Další novinkou je integrace služeb DNS a DHCP s novellovskými adresářovými službami NDS. Proměnou prošlo i jádro operačního systému, které obsahuje preemptivní multitasking s definovatelnými přepínacími strategiemi. Nový systém práce s pamětí umožňuje aplikacím pracovat v navzájem oddělených oblastech paměti a přináší i výhody v oblasti virtuální paměti. Netware 5 automaticky monitoruje činnost aplikací a ve fyzické paměti udržuje pouze aktivní části jejich kódu. Výsledkem je spolehlivější chod serveru s efektivnějším využíváním paměti. Součástí je i Novell Storage Services - nový souborový systém, který je zpětně kompaktibilní a využívá vlastního přístupu k datům namísto původní FAT tabulky čímž se výrazně zrychlí přístup k datům a práce s rozsáhlými svazky.

Srovnávat dva rovnocenné konkurenční produkty, tedy Novell 5 a Windows NT Server 5 není až tak jednoduché, každá z těchto platforem má specifické vlastnosti, klady v určitých druzích svého použití ale i své zápory. Pakliže je již u vás Novell některé z nižších verzí nainstalován a zvláště je-li používán na více serverech, je upgrade na Novell 5 pro vás tím ideálním řešením.

Nová adresářová služba Microsoftu Active Directory, která je hierarchická a podporuje dědičnost, ještě nedostahuje robustnosti novellovské Directory Services. Windows NT Server 5 se snaží dohnat Novell přepracováním svých adresářových služeb a Netware se zaměřuje na obsluhu a vývoj aplikací. Nové souborové a tiskové funkce Microsoftu v mnoha oblastech dohnaly Netware a na úrovni souborových služeb se rozdíly mezi oběma systémy stávají pouze teoretické. Active Directory od Microsoftu dovoluje procházet adresář a hledat souborové serery a diskové svazky, stejně tak, jako je tomu v novellovské NDS. Active Directory podporuji nyní i replikovatelnost mezi více servery a Novell toto řeší službou Novell Storage Services, která je navržena speciálně pro podporu clusterů a umožňuje aby data ležela na více zařízeních. Přesto však Active Directory je ještě nedozrálá a neposkytuje dostatek užitečných nástrojů na to, aby byla schopna nasazení v rozsáhlých sítích.

NDS dovoluje mít otevřeno více objektů najednou a považuje je za součást jednoho stromu a zároveň spravuje objekty vzhledem k ostatním objektům ve stromu, aniž byste museli vytvářet "aliasy" pro objekty kdekoliv ve stromu.

Rozdíl mezi Active Directory a NDS spočívá v tom, že v Active Directory jsou organizační jednotky, jen místa na odkládání jiných objektů nemající žádné bezpečnostní vlastnosti. Organizační jednotka je pouhý zásobník, ne bezpečnostní prvek. Místo toho se bezpečnostní prvky jako uživatelé a skupiny mohou zobrazovat v seznamu přístupových práv. V NDS je každý objekt v adresáři , zabezpečitelný kontejner sám o sobě, s přiřaditelnými právy buď skupině nebo nad skupinu a práva se přenáší směrem dolů a omezují se maskami, což pochopitelně v Active Directory není. Tam musíte buď specifická uživatelská práva dát oblastem doménového stromu nebo zřídit skupiny, jež mají specifická práva k prostředkům.

Microsoft zlepšil zabezpečení souborového systému Windows NT Server tím že doplnil funkci šifrování na úrovni souborů. To může být cennou funkcí tam, kde může k serveru přistupovat více zprávců.

Novell vydatně zapracoval na zlepšení tiskových služeb společně s firmami Hewllet Packard a Xerox a dsetkrát zvětšil objem stavových informací jenž se přenášejí ze sítě ke klientské pracovní stanici. Například pošleme-li velkou úlohu na tiskárnu, budeme informováni, že na její dokončení není dost papíru nebo toneru.

Aplikační služby

Služby NDS mají výkon a pružnost pro zprávu přístupu k aplikacím. Novell Aplication Launcher svazuje aplikace s NDS a poskytuje centrální správu s privilegii a parametry aplikací.

Windows NT Server nabízí službu Aplication Installacion Service. Doplňkem konsole Microsoft Management Console se dá upravovat uživatelský profil a parametry počítače a buď zpřístupnit, nebo přiřadit aplikace své klientské pracovní stanici. Prostředí pro vývoj aplikací je jedním z nejdůležitějších rozlišovacích faktorů mezi NT Serverem 5.0 a Netwarem 5.0. NT Server má jasnou podporu programátorů C++ i Visual Basicu. Novell má začleněn Java Virtual Machine. Javovské aplety však pokulhávají za rafinovaným grafickým rozhraním Windows NT ve stylu Explorelu.

Správa nákladů

Novellovský produkt Z. E. N. Works poskytuje správu aplikací a údržbu pracovních stanic. Dají se jím spravovat klienti Windows 3.1, Windows 95 a Windows NT. NDS pro každého uživatele vytváří jedinečnou konfiguraci profilů, tiskáren a aplikací až po tapetu tvořící pozadí pracovní plochy. Z. E. N. Works rozšiřuje vlastnosti NDS tak, aby digitální osoba uživatele byla přístupná kdekoliv v síti. Program Dymamic Policies Netwaru je o trochu pružnější než Group Policy Editor ve Windows NT. Pod Netwarem 5.0 můžete přejít do souboru NET.CFG kterékoli pracovní skupiny a tam např. změnit počet bufferů nebo jiné parametry, které ovlivňují to, jak pracovní stanice využívá síť. Group Policy Editor ve Windows NT může měnit síťové parametry pro vaše klienty, ale nemůžete zasahovat do procesu zavádění stanice.

V době zavádění Z. E. N. Works porovná to, co je na disku uživatele s objektem pracovní stanice v adresářové službě. Pokud je objekt aktualizován novými parametry, parcovní stanice si sama provede aktualizaci a potom bude pokračovat v zavádění.

Funkce nové konzole Windows NT Serveru umožňují správcům nastavovat pravidla, podle nichž uživatel pracuje s operačním systémem a s aplikacem, instalovat, opravovat a odstraňovat aplikace a sledovat závislost mezi nimi.

Upgrade obou systémů by měl být bezpečný, oba obsahují migrační nástroje a i modelování migrace. Utilitka Netwaru umožňuje koexistovat klientům Windows NT, přičemž NDS funguje jako jediné místo správy. K využití všech možností systémů je třeba nainstalovat i nové klienty. Ani jeden z operačních systémů nevyžaduje více hardwarových prostředků

Netware se tedy uplatní tam, kde již tento systém je instalován v některé z předchozích verzích. Pokud je vaše síťového systému otevřenější, Windows NT jsou dostatečně výkonná pro jakoukoliv úlohu a mohou se pyšnit nejširší základnou SW a HW podpory.

  • IntranetWare - produkt který obsahuje webovské služby, služby FTP a služby přístupu k Internetu, umožňuje vzdálený monitoring s sdílet modemy a telefonní linky.
  • Bordermanager Fastcache - je určen pro ty, kteří využívají technologie webu a poskytovatele služeb Internetu, kde zlepšuje využití šíře pásma a významně zvyšuje výkon podnikových Web serverů. Je nakonfigurovatelný na hranici libovolné sítě Windows NT, Unix nebo Netware.
  • Bordermanager - jedná se o nástroj zabezpečení sítě před externími i interními vetřelci. Řídí a ovládá přístup ke zdrojům a informacím v podnikové síti i na Internetu, na úrovni uživatelů ( ne jen na úrovni protokolu IP ). Díky službám vyrovnávacích pamětí na proxy serveru, které oboustranně urychlují Web a hierarchické vyrovnávací paměti se rapidně zvyšuje rychlost přístupu.

Použití všech techto produktů a řešení je různorodé. Záleží jak na stávajícím software a hardware který potencionální uživatel má, tak na jeho potřebách nárocích a představě dalšího rozvoje sítě. Z toho plyne, že nelze prohlásit, že ten konkrétní produkt je vhodný pro knihovny malé a jiný pro např. Národní knihovnu, neboť je lze rovněž tak využít třeba v informačním systému masokombinátu jako třeba ministerstva obrany.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALINA, Stanislav. Síťová řešení firmy Novell a jejich použití. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-10445. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10445

automaticky generované reklamy
registration login password