Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z České školy na Ikaros

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Z České školy na Ikaros

0 comments
Rubrika: 
Internet postavil na hlavu (i když zatím ne zcela nahradil) zaběhnuté způsoby komunikace. Informace všeho druhu, od vědeckých statí přes noviny po předpověď počasí, studujeme, prohlížíme, kopírujeme a tiskneme na jednom místě, aniž bychom se museli zajímat, kde jsou fyzicky uloženy - jediné, o co se staráme, je adresa, resp. zda stále reprezentuje v neohraničeném kyberprostoru týž dokument jako včera.

Z této vlastnosti prostředí WWW plyne pro elektronické časopisy důležitá skutečnost (z marketingového hlediska), o níž nemůže být v případě tištěných periodik ani řeči. Články totiž mohou být přístupné nejen na serveru vydavatele, ale prostřednictvím odkazů z jakékoliv stránky, jestliže je její tvůrce hodlá na ní umístit. Přitom je třeba splnit jednu podmínku, kterou nesouvisí s web-designem nebo přenosem dat, nýbrž s tzv. netiketou: odlišit vlastní a převzaté texty (soubory).

Redakce Ikara proto přivítala nabídku, která svědčí o tom, že Ikaros přestává být vnímán jako studentská aktivita (rozuměj amatárská nebo s jepičí trvanlivostí), od správce serveru z oblasti vzdělávání Česká škola a počínaje říjnovým číslem jsou zde v samostatné sekci vystavovány citace (autor, název a anotace) všech příspěvků s výjimkou těch z rubrik Přečetli jsme a z Ikarových záložek. Neznamená to, že bychom slevili ze svých zásad, které jsme si stanovili na začátku realizace našeho projektu: zůstat na akademické půdě a zachovat nekomerční charakter Ikara. Partnerství s Českou školou je platonické a pragmatické a bylo uzavřeno s cílem oslovit větší počet čtenářů. Soudě podle počtu přístupů v uplynulém měsíci se náš úmysl neminul účinkem.

Pokud se vám Ikaros líbí a chtěli byste ho doporučit na vašich stránkách i grafickou formou, zde jsou k dispozici zmenšená loga ve dvou velikostech: male_logo.gif (88 x 30 pixelů) a velke_logo.gif (128 x 45).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Z České školy na Ikaros. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2023-04-02]. urn:nbn:cz:ik-10443. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10443

automaticky generované reklamy
registration login password