Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Konference NAPLE 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.519 x 2
Zpráva z konference ECDL 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.036 x 2
Vývoj informační základny v ČR 2013, ročník 17, číslo 5 Informační politika 7.143 x 2
Ověřování přístupnosti webových dokumentů a výsledky vybraných studií provedených v této oblasti 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 10.210 x 2
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 20.474 x 2
Profesní a osobní život Rogera Summita 2011, ročník 15, číslo 3 Personália 7.572 x 2
Citovat ano, ale víme jak? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.657 x 2
Konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.731 x 2
Svoboda informací jako téma informační politiky 1998, ročník 2, číslo 6 Informační politika 11.334 x 2
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.435 x 2
Online bezpečnost koncových uživatelů (2019) 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 592 x 2
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 18.743 x 2
Knihovny v době digitální 2016, ročník 20, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.568 x 2
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 17.615 x 2
CVTI SR a projekt KIS3G 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 11.523 x 2
E-learning Forum 2008 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 11.855 x 2
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 10.155 x 2
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.591 x 2
Co se děje v noci v knihovně? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.760 x 2
"Fake news", PewDiePie, WikiLeaks a staronový iPad 2017, ročník 21, číslo 3 Editorial 2.163 x 2

Stránky