Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Henriette D. Avramová: její osobní život a kariéra 2007, ročník 11, číslo 4 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.350 x 2
Prázdninový úvodník 2014, ročník 18, číslo 7 Editorial 4.219 x 2
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.521 x 2
Invex 2001 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.007 x 2
Stáže, praxe, práce a studenti knihovnických škol 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.790 x 2
Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.085 x 2
Moving Away from Windows 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.549 x 2
Darwin se chtěl přiznat, že ve své teorii ukřivdil želvě 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.507 x 2
Svět knihy 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.331 x 2
Veletrh Svět knihy ’99 představí Francii 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.822 x 2
Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.648 x 2
Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj 2011, ročník 15, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 10.201 x 2
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář 2012, ročník 16, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.900 x 2
Konference EFI 2016 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.865 x 2
Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.962 x 2
Historie kontinentu online 2006, ročník 10, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 10.112 x 2
Říjen s československou příchutí 2012, ročník 16, číslo 10 Editorial 2.911 x 2
Ptejte se své knihovny! 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 19.242 x 2
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2005 2005, ročník 9, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 9.712 x 2
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 21. část 2020, ročník 24, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 519 x 2

Stránky

registration login password