Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Facebook versus webová stránka (Filip Vojtášek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Facebook versus webová stránka (Filip Vojtášek)

0 comments
Autoři: 

Filip Vojtášek

Filip Vojtášek z Albertiny icome Praha se ve svém příspěvku s názvem Facebook versus webová stránka zamyslel nad možnostmi, které nabízejí pro propagaci služba Facebook (FB) a "klasická" webová stránka. FB je podle přednášejícího webová služba pro lineární publikování.

Do jaké míry jde na daném profilu FB o nové informace a nakolik je kopírována webová stránka, to je otázka k zamyšlení nejen pro organizaci, která o svém profilu na FB uvažuje. Je třeba si také uvědomit, že do publikování na FB je zahrnuta celá řada dalších lidí, o jejichž úmyslech není majiteli profilu nic známo. Výhodou FB je oslovení lidí, kteří na FB přicházejí s určitým úmyslem (společná témata), možnost vkládání videí, zřízení diskuzní skupiny k webové stránce, zasílání pozvánek na konkrétní akce apod. Facebook "2. generace" přináší vlastní aplikace, dále např. tlačítka typu "Líbí se mi", lze je propojovat s webovou stránkou a tedy sdílet obsah FB na webové stránce.

K výhodám webové stránky patří možnost kontroly obsah a formy (editace, vkládání příloh, třídění informací), možnosti zálohy, vlastní internetová adresa, sledování statistik. Podle přednášejícího FB nemůže nahradit webové stránky, ale je velmi dobrým doplňkem s prvky interaktivity, kterých nelze na webové stránce tak snadno dosáhnout.

Na závěr F. Vojtášek ukázal několik příkladů profilů na FB, které jsou neziskového charakteru, z nichž např. Paměť národa má svou webovou stránku a Mizející Praha nikoli.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Facebook versus webová stránka (Filip Vojtášek). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-13458. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13458

automaticky generované reklamy