Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries" (Sanja Antonic)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries" (Sanja Antonic)

0 comments
Autoři: 

Sanja Antonic

Sanja Antonic představila známý evropský projekt Europeana, který shromažďuje digitalizované dokumenty. V projektu je zapojeno 19 velkých evropských knihoven a je podporován významnými knihovnickými organizacemi. Projekt koordinuje Koninklijke Bibliotek (Nizozemská národní knihovna) a hlavním cílem je vytvořit rozsáhlý katalog digitálních objektů.

Europeana má mimo jiné umožnit také popis kompozitních objektů. Celkem poskytuje odkaz na 15 mil. záznamů digitalizovaných objektů, mezi nimiž jsou různé typy dokumentů, včetně např. filmů. Mezi partnery i poskytovateli obsahu je mj. i univerzitní knihovna univerzity v Bělehradě, přičemž se jedná o jediného partnera projektu mimo státy EU. Mezi obsahové zajímavosti patří např. sbírky knih o Alexandru Velikém, orientální sbírka rukopisů v arabštině, perštině a turečtině.

(lv)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries" (Sanja Antonic). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-13697. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13697

automaticky generované reklamy