Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Zemědělské a potravinářské knihovny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Zemědělské a potravinářské knihovny

0 comments
Anglicky
English title: 
A visit to the Agricultural and Food Library
English abstract: 
With over 1.1 millions of entries, the Agricultural and Food Library is the largest institution of its kind in the country. It was founded in 1928 and serves users seeking resources in the fields of agriculture, food processing, forestry, veterinary medicine, agricultural economics, agricultural technologies, etc.

Dne 18. října 2012 jsme uspořádali exkurzi pro kolegy z pražské organizace SKIP do Zemědělské a potravinářské knihovny, která je součástí Ústavu zemědělských a ekonomických informací. Knihovna sídlí v samém centru Prahy, ve Slezské ulici č. 7, v Praze 2 na Vinohradech v Domě zemědělské osvěty, který navrhl známý český architekt Josef Gočár.

Bylo krásné odpoledne zalité sluncem a tak jsme připravili pro naše kolegy malé překvapení v podobě prohlídky Prahy ze střechy naší budovy. Výhled pro jasné počasí byl okouzlující na všechny strany od Hradčan až po Žižkovskou věž. Přesunuli jsme se do studovny ZPK, kde jsme představili historii i služby knihovny.

Pohled na Prahu ze střechy knihovny Pohled na Prahu ze střechy knihovny

Pohled na Prahu ze střechy knihovny

Zemědělská a potravinářská knihovna je největší odbornou zemědělskou knihovnou v České republice a velikostí sbírek i 3. největší zemědělskou knihovnou na světě po Beltsvillu a Moskvě. Máme přes 1,1 mil. svazků. Část knihovního fondu je uložena mimo hlavní budovu v depozitním skladu, který je umístěn v Kojeticích u Prahy, odkud literaturu 2krát týdně dovážíme pro naše uživatele. Knihovna byla založena v roce 1926, poskytuje tedy své služby veřejnosti více než 85 let.

Jsme specializovanou knihovnou s knihovním fondem z oblastí zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny, zemědělské ekonomiky, zemědělské techniky a dalších souvisejících oborů. Ve studovně je ve volném výběru cca 650 tištěných časopisů běžného roku české i zahraniční provenience, malá příruční knihovna, burza novinek, 8 uživatelských PC s připojením na Internet, 1 PC ke studiu českých článků v databázi ANL+.

Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně

Exkurze po knihovně

Co se týče naší knihovny, svým uživatelům nabízíme

  • výpůjční služby prezenční i absenční pro uživatele od 15 let s on-line přístupem ke svému uživatelskému kontu,
  • meziknihovní služby pro ostatní knihovny v ČR i meziknihovní služby pro registrované uživatele, kdy objednáváme dokumenty z jiných českých knihoven,
  • reprografické služby – kopie jednotlivých článků časopisů či kapitol z knih na objednávku i na počkání ve studovně,
  • služba typu Current Contents, kde lze objednat celoroční zasílání obsahů z každého nově došlého čísla vybraného časopisu z fondu ZPK včetně následného objednávání konkrétních článků dle vlastního výběru,
  • elektronické dodávání dokumentů prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK) i pro registrované uživatele ZPK,
  • informační a poradenské služby ve studovně i prostřednictvím elektronických služeb,
  • možnost vracení publikací do Biblioboxu – rozšíření našich služeb veřejnosti, které našlo velkou oblibu.

Našimi uživateli jsou studenti, pracovníci vědy a výzkumu, zemědělci a potravináři, pracovníci knihoven, institucí, široká veřejnost. Po zrušené knihovně Ministerstva zemědělství zajišťujeme pro jeho pracovníky knihovnicko a informační služby v plném rozsahu. V rámci exkurze jsme také představili oborové portály, které vytváříme: Agronavigátor, Informační centrum bezpečnosti potravin, A-Z slovník, Víš co jíš? a Databázi složení potravin.

Účastníci exkurze poslouchají výklad o knihovně a jejich službách

Účastníci exkurze poslouchají výklad o knihovně a jejich službách

Na závěr bychom vás také rádi pozvali na právě probíhající výstavu k 100. výročí našeho ústavu „Agricultura in notitia“, kde je zachyceno století zemědělského i ekonomického výzkumu a knihovny, která se koná do 31. 12. 2012 v Národním zemědělském muzeu (Kostelní 44, Praha 7). Srdečně Vás zveme také na prohlídky s výkladem, které se uskuteční v termínech: 14. 11. a 28. 11. 2012. Další podrobnosti o Zemědělské a potravinářské knihovně najdete na našich webových stránkách.

Poznámka: Fotografie pocházejí z fotogalerie Pražské organizace SKIP na Facebooku. K prohlédnutí doporučujeme také fotografie Lindy Jansové.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KVÍTEK, Martin a NUSHARTOVÁ, Lenka. Exkurze do Zemědělské a potravinářské knihovny. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 11 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-13986. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13986

automaticky generované reklamy