Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2013, ročník 17, číslo 4

Editorial

Rozhovor

Informační přesahy

Informační technologie a elektronická komunikace

Informační zdroje, služby, aplikace

Internet & Informační společnost

Odborné vzdělávání

Tuma, Miroslav, Poláková, Ivana

Digitalizace a digitální knihovny

Zprávy, reportáže a glosy

Ikaros, redakce, Brožek, Aleš
registration login password