Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BIBLIOWEB 2013

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

BIBLIOWEB 2013

0 comments
Podnázev: 
14. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České Republiky již čtrnáctý ročník soutěže BIBLIOWEB, tj. soutěže o nejlepší webové stránky knihovny. Soutěž byla jako obvykle součástí akce Březen – měsíc čtenářů. Vyhlášení výsledků proběhlo 8. 4. 2013 na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 27 veřejných knihoven, které byly následně rozděleny do dvou základních kategorií podle velikosti obcí (knihovny v obcích do 10 tisíc obyvatel a nad 10 tisíc obyvatel). Hodnocení webových stránek probíhalo od 18. února do 10. března 2013, přičemž knihovny samozřejmě nesměly v tomto období provádět žádné úpravy (kromě běžné aktualizace).

Logo soutěže BIBLIOWEB

Porota a hodnotící kritéria

Webové stránky hodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Stanislava Kavanová z Městské knihovny v Jevíčku a PhDr. Petr Škyřík z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s., se svými spolupracovníky.

Vzhledem k nižšímu počtu soutěžících knihoven neproběhlo hodnocení ve dvou kolech jako loni, ale jen v kole jediném. Hodnoceno bylo celkem sedm kritérií, přičemž prvních šest mohlo být ohodnoceno nulou až deseti body: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace s uživatelem (formuláře, newslettery, rezervace,  prodlužování atd.), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki apod.), kvalita  písemné koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Sedmým a posledním kritériem byla aktuálnost, kde bylo možné získat 0 až 6 bodů. Jeden hodnotitel tedy mohl udělit maximálně 66 bodů a každá knihovna tak mohla teoreticky získat až 198 bodů.

Výsledky soutěže

V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 10 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov se ziskem 185 bodů. Na druhém místě se umístila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a na třetím Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov se 143 body. Druhé místo obsadila Místní knihovna Radotín, a na třetím se umístila Knihovna Chrášťany.

Celkové pořadí významně ovlivnilo již zmiňované kritérium přístupnosti, jímž se zjišťovalo, zda jsou webové stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.  TyfloCentrum Brno, o.p.s. vyhodnotilo v tomto směru jako nejlepší stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ta sice získala stejně jako Městská knihovna Litvínov za přístupnost 9 bodů, ale v "rozstřelu" zvítězila a byla oceněna zvláštní cenou "Nejlepší bezbariérový web knihovny".

Letos podeváté hodnotila webové stránky i laická veřejnost. Na základě internetového hlasování zvítězila Městská knihovna Znojmo, která získala téměř 600 hlasů. Na druhém místě byla Městská knihovna Česká Třebová a na třetím Místní knihovna Radotín.

Společná fotografie vítězů soutěže BIBLIOWEB 2013 na konferenci ISSS
Společná fotografie vítězů soutěže BIBLIOWEB 2013 na konferenci ISSS (zdroj: SKIP ČR / Facebook)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce a BROŽEK, Aleš. BIBLIOWEB 2013. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 4 [cit. 2022-09-28]. urn:nbn:cz:ik-14073. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14073

automaticky generované reklamy
registration login password