Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2006, ročník 10, číslo 11

Editorial

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Odborné vzdělávání

Nad webovými stránkami knihoven

Zprávy, reportáže a glosy

Štorová, Hana, Voborná, Petra
Gajdušková, Helena, Stejskalová, Eva

Týden knihoven

Houšková, Zlata

Recenze

Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci

registration login password