Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Autority a Wikipedie našly společnou řeč

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Autority a Wikipedie našly společnou řeč

0 comments
Autoři: 

Jistě se mnou bude naprostá většina čtenářů souhlasit, že Wikipedie je užitečná encyklopedie, která nabízí uživatelům internetu možnost dovědět se rychle základní informace o určité osobě, události, odborném termínu/pojmu, zkrátka obecně o všem, co se může stát encyklopedickým heslem. To není žádné novum. Rád bych však laskavé čtenáře Ikara informoval o jedné, troufám si tvrdit, užitečné novince, o kterou byla před pár týdny obohacena česká verze Wikipedie. Tou přidanou hodnotou, jak se s oblibou v poslední době nazývá skutečnost, že se něco stává užitečnější, než bylo dříve, je napojení hesel Wikipedie do online katalogu Národní knihovny ČR.

Národní knihovna ČR se nechala inspirovat projektem Německé národní knihovny (Die Deutsche Nationalbibliothek) a německé verze Wikipedie na propojení personálních hesel Wikipedie (pomocí autorit) a knihovního katalogu DDB (více na těchto či těchto stránkách) [1]. Národní knihovna ČR (odd. národních jmenných autorit) nabídla podobnou spolupráci české verzi Wikipedie.

Nabídka pracovníků NK ČR našla na straně Wikipedie partnera v osobě P. Kadlece, jednoho ze správců české Wikipedie [2], kterého myšlenka propojení personálních hesel české Wikipedie a katalogu Národní knihovny ČR oslovila a zaujala natolik, že se ujal role „styčného důstojníka“ na straně komunity uživatelů/editorů české Wikipedie (více na stránkách české Wikipedie, včetně diskuse na toto téma). Nikdo z četného kolektivu dobrovolných správců Wikipedie proti této spolupráce nic nenamítal, a tak se od září letošního roku začalo na stránkách české Wikipedie u personálních hesel objevovat v pravém dolním rohu logo NK ČR, které signalizuje možnost propojit se do katalogu NK ČR a zobrazit si tituly knih z fondu NK ČR, které knihovna vlastní od nebo o konkrétní vyhledané osobě („proklikávací“ je řádek „Seznam děl“). Zde je jeden příklad za všechny: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert.

Množství hesel propojených z Wikipedie do katalogu NK ČR je již docela úctyhodné (na to, že se vše děje na bázi dobrovolnosti). Seznam propojených hesel můžete vidět zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NKP_logo.gif.

Jsem známým příznivcem statistických přehledů, a tak si neodpustím jeden ani nyní. Doufám, že bude zajímavý i pro čtenáře Ikara [3].

Skupinanapojenočlánků/heselcelkem podíl
Biografie celkem 383 5645 6,78%
Spisovatelé 357 431 24,95%
Lidé se vztahem k Česku 320 2137 14,97%
Spisovatelé se vztahem k Česku 303 666 45,50%
Žijící lidé 115 1863 6,17%
Žijící spisovatelé 102 386 26,42%
Žijící spisovatelé se vztahem k Česku 89 195 45,64%
Narozeni ve 20. století 208 2879 7,22%
Narozeni v 19. století 121 1415 8,55%
Narozeni v 18. století 21 277 7,58%
Narozeni v 17. století 7 161 4,35%
Narozeni v 16. století 14 128 10,94%
Narozeni v 15. století 6 96 6,25%
Narozeni ve 14. století 6 62 9,68%
Narozeni ve 13. století 0 46 0,00%
Narozeni ve 12. století 0 29 0,00%
Narozeni v 11. století 0 41 0,00%
Narozeni v 10. století 0 40 0,00%

Právě popsaná spolupráce dokumentuje užitečnost báze národních autorit i pro neknihovní oblast. Užitečnost autorit pro každodenní katalogizaci v knihovnách je známá a byla popsána mnohokrát již dříve. V dohledné době budou zveřejněny zadávací podklady pro vyhlášení programu VISK na další rok. Pro dosud nespolupracující knihovny v projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ může být nový způsob využití národních autorit jedním z podnětů, proč se k projektu připojit.

Poznámky:

1. Za upozornění děkuji dr. V. Richterovi, účastníkovi konference, na které informace o tomto projektu zazněla.

2. Na letošní konferenci Inforum si mohli účastníci vyslechnout přednášku P. Kadlece na téma „Wikipedie – otevřená encyklopedie

3. Statistiku připravil pro potřeby článku P. Kadlec, za což mu tímto děkuji.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BARTL, Zdeněk. Autority a Wikipedie našly společnou řeč. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12268. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12268

automaticky generované reklamy
registration login password