Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Husova knihovna v Modřanech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Husova knihovna v Modřanech

0 comments

V úterý 24. října 2006 se uskutečnila exkurze v Husově knihovně v Modřanech (Komořanská 35/12, Praha 4 - Modřany). Akci uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Spolu s ostatními knihovnicemi jsme vstoupily do objektu bývalé Občanské záložny, kde knihovna od roku 1993 sídlí. Knihovnou nás provázela její vedoucí Petra Linhartová. V příjemné atmosféře nad šálkem kávy před námi odhalila složitou a strastiplnou cestu k obnovení této pozoruhodné obecní knihovny. Kromě historie knihovny, jejíž počátky se datují do roku 1903, jsme s napětím sledovaly především její vývoj po roce 1989, zvláště pak nelehký úkol jejích zaměstnanců po povodních v roce 2002, kdy bylo zničeno kolem 16 000 svazků knih. Živelní katastrofa však nakonec svým způsobem dopomohla k celkové rekonstrukci budovy. Čtenářská veřejnost mohla opět navštívit svou knihovnu 1. června 2006.

Modřanská Husova knihovna je výjimečná tím, že představuje jednu ze dvou „obecních knihoven“ na území Hlavního města Prahy. (Druhá se nachází na Vinohradech – jedná se o Knihovnu na Vinohradech v Korunní 15).

Husova knihovna se jako knihovna obecní nachází v postavení dosti odlišném od malých poboček Městské knihovny v Praze. Rozhodování o její existenci přísluší obci, která po dlouhých diskuzích nakonec souhlasila se zachováním knihovny a její obnovou. Vedení knihovny má v mnoha záležitostech volnou ruku, což v praxi znamená, že její zaměstnanci musí kromě knihovnických činností zvládnout také řadu jiných aktivit, k nimž se řadí dozor nad rekonstrukcí a samotný technický provoz budovy. Jde o úkol nelehký, pracovnice si opravdu zaslouží obdiv. Výsledky jejich práce ovšem určitě stojí za to.

Místnosti jsou světlé a do doby, než budou zaplněny novým knihovní fondem, i prostorné, odstíny nábytku se krásně doplňují s ostatním zařízením knihovny. V regálech k sobě poutají pozornost knihovnicemi opečovávané, nově obalené knihy, informace hledající uživatel má samozřejmě přístup i k dnes již nezbytnému internetu. Příjemný je dostatek místa ke studiu i odpočinku. Obrovským kladem knihovny je její bezbariérovost. Objekt se navíc nachází na strategickém místě v blízkosti městské hromadné dopravy (bus č. 165 a 205, zastávka Obchodní náměstí nebo tram č. 3, 17 či 21, zastávka Nádraží Modřany).

Knihovna zkrátka disponuje všemi předpoklady, které mohou vést k jejímu rozkvětu. Zbývá jen popřát mnoho štěstí a spoustu spokojených čtenářů - uživatelů.

Budova Husovy knihovny v Modřanech

Budova Husovy knihovny v Modřanech

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Výpůjční pult

Výpůjční pult

P. Linhartová, ředitelka knihovny

P. Linhartová, ředitelka knihovny

Autorkou fotografií je Dana Vyorálková (Národní knihovna ČR).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŠTOROVÁ, Hana a VOBORNÁ, Petra. Husova knihovna v Modřanech. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2022-09-27]. urn:nbn:cz:ik-12262. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12262

automaticky generované reklamy
registration login password