Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V kroměřížské knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V kroměřížské knihovně

0 comments
Autoři: 

O webových stránkách Knihovny Kroměřížska jsem chtěl psát před dvěma lety, protože již v té době patřily k zajímavým a bohatým na informace. Pokaždé jsem však nakonec dal přednost stránkám jiné knihovny. Když jsem na ně onehdy po delší době zavítal, zjistil jsem, že byly letos „oblečeny do nového kabátu“. Název u značky copyrightu v pravém dolním rohu prozrazuje, že tím „krejčím“ je špičková firma v oblasti webových prezentací Webconsult. Stará se např. o stránky Jana a Sáry Saudkových či o stránky advokátní kanceláře Vyroubal, Krajhanzl, Školout & spol., která bude brzy zaměstnávat i JUDr. Petru Buzkovou, jak nám prozrazují stránky České advokátní komory.

Díky vlivu Webconsultu působí stránky kroměřížské knihovny solidním dojmem. Barevné kombinaci zelené a bílé barvy i rozvržení nabídek v levém sloupci a v horním řádku nelze snad nic vytknout. Návštěvník, který se na stránkách ocitne, okamžitě nabude dojmu, že knihovna je důvěryhodným partnerem. Vyvstává však otázka, zda pro děti a mládež budou stránky kroměřížské knihovny natolik atraktivní, aby je využívali. Přitom záměrem knihovny je, aby sloužila i nejmenším. Pokud by klikli na nabídku Pro školy ve vodorovném menu, zjistili by, že jim jsou určeny věty: Ahoj, prvňáčku, v Knihovně Kroměřížska máme spoustu knížek, které Tě mohou mnohému naučit, ale také řadu těch, u nichž se budeš smát, prožívat dobrodružství nebo se i trošku se bát. Vůbec nevadí, že ještě neumíš číst, vždyť pohádky a příběhy předčítané před usnutím mámou či tátou jsou stejně nejlepší…

Obávám se, že právě dětem do 10 let bude vadit na stránkách kroměřížské knihovny absence lákavých obrázků a pozvánku do knihovny si nepřečtou. Spíše se podívají na stránky jejího dětského oddělení. Ty kupodivu nejsou vystaveny na serveru kroměřížské knihovny, ale na serveru města Kroměříže.

Knihovna Kroměřížska dokonce na stránky svého oddělení neodkazuje. Sice nebyly aktualizovány celý rok a slibují registraci zdarma, pokud děti do 1. července (rok je zamlčen :-)) donesou jakékoliv vysvědčení, uvádějí však platnou adresu a otevírací dobu. Navíc výčet toho, co děti mohou v knihovně dělat, určitě taky platí, takže utajování stránek vlastního oddělení je dost zvláštní. Jejich předností je i srozumitelný jazyk pro dětského čtenáře. Lákají k půjčení komiksů či surfování na internetu, zatímco oficiální stránky Knihovny Kroměřížska v nabídce Oddělení a podnabídce Oddělení pro děti a mládež nabízejí „možnost výtvarného projevu v dětském koutku“ a „environmentální vzdělávání“. V této nabídce na oficiálních stránkách mne zaujalo, že jedna z jejích městských poboček se najde v Domě s pečovatelskou službou. Protože není jedinou veřejnou knihovnou, která tímto způsobem vychází vstříc starším občanům (stejně postupuje např. i děčínská a českokrumlovská knihovna), je to zřejmě nový trend pro méně pohyblivé obyvatele měst. Inspirativní je i vytvoření oddělení nazvaného Centrum celoživotního vzdělávání. Ze stránek Knihovny Kroměřížska se dozvíme, že je určeno k výuce počítačové a informační gramotnosti a že v současné době slouží k realizaci stejnojmenného projektu. Projekty jsou právě tím, čím se kroměřížská knihovna proslavila, a dokládá to i nabídka Projekty. Popisuje se v ní 16 (!) projektů, na nichž se knihovna podílela, včetně projektů do strukturálních fondů EU. Projekty jsou schovány i pod piktogramem v podobě vlajky Evropské unie pod nabídkami v levém sloupci. Po kliknutí se dostaneme do nabídky Novinky, kde se dočteme, že Zlínský kraj uzavřel v září tohoto roku smlouvu s Knihovnou Kroměřížska na zakázku "Partnerství při realizaci projektu SROP 3.3 pro neziskový sektor v okrese Kroměříž". A právě neziskovým organizacím je věnována další příkladná nabídka na stránkách kroměřížské knihovny. Podobnou nabídku sice najdeme na stránkách českolipské knihovny, kde se nazývá Info pro nezisk. org., či městských knihoven v Ústí nad Orlicí a v Přerově , které nabídku shodně nazvaly Neziskový sektor, ale kroměřížská knihovna zřejmě usiluje o to, aby byla nejkvalitnější. Proto ji člení na podnabídky Informační servis a služby, Databáze neziskovek, Aktuality a Dotační zdroje. Místo podnabídky jmenované na druhém místě však zatím knihovna nabízí pouze seznam téměř 400 organizací. Férovější by tedy bylo název podnabídky začít užívat až ve chvíli, kdy databáze vznikne…

Drobnější připomínku mám i k nabídce Kalendář akcí, kde jsou jednotlivé dny v měsíci vybarveny podle toho, jaká akce v knihovně probíhá. Např. vzdělávací akce jsou modré, besedy pro veřejnost červené. Nápad je to sice dobrý, ale selže v případě, kdy se v jeden den koná akcí více a různého druhu, jak tomu bylo například 19. října. To je však opravdu drobnost a podobně jako již zmíněné nabídky Neziskové organizace a Projekty oceňuji na webu kroměřížské knihovny i žlutě podbarvené pole s červeným uchem vedoucí k seznamu desek nazvanému Zlatý fond české populární hudby. Jak se dozvíme z článku na serveru Konjunktura.cz, seznam vznikl v roce 2001 a je doporučením J. Černého se zaměřením především na budování a doplňování fondů hudebních oddělení veřejných knihoven. Je výstupem z několikaletého školení knihovníků a knihovnic z hudebních oddělení knihoven, které připravovala Knihovna Kroměřížska za podpory grantů Ministerstva kultury ČR a SKIP. Je proto škoda, že kromě kroměřížské knihovny jsem jej našel jen na stránkách serveru Czechmusic.net.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V kroměřížské knihovně. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2022-12-10]. urn:nbn:cz:ik-12267. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12267

automaticky generované reklamy