Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otevření knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Otevření knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo

0 comments

Logo projektu Romaňi kereka – Romský kruh

Počátkem letošního října zahájila Knihovna města Ostravy provoz své nové pobočky v Ostravě-Vítkovicích. Jde o veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo, jež je vyvrcholením první etapy projektu Romaňi kereka – Romský kruh, projektu, který je mimořádný a jedinečný svým posláním i cílem.

Jak napovídá nejen jeho název, ale i logo, zastřešujícím symbolem je zde kruh symbolizující to základní - snahu propojit lidi bez ohledu na jejich barvu pleti či sociální status a dát jim k dispozici prostor, v němž se budou cítit vítáni. Motiv kruhu vychází z původního romského znaku, dřevěného kola vozu upomínající na kočovnický způsob života Romů před tím, než byli násilně usídleni. Mimoto je knihovna i metodickým informačním centrem nejen pro Romy, ale i o Romech, jejich historii, tradici, folklóru apod. Intenzivně spolupracuje s romskými organizacemi, sdruženími, asistenty a terénními sociálními pracovníky.

Umístění knihovny do lokality Ostravy-Vítkovic není náhodné. Tato městská část byla v minulosti osidlována výhradně romskými rodinami přicházejícími ze Slovenska na Ostravsko za prací; řada z nich žije dodnes ve žalostných podmínkách. Zároveň jsou Vítkovice obklopeny městskými obvody, které jsou v podobné situaci. Lokalita navíc donedávna postrádala i kulturní prostor, který by byl útočištěm pro romské děti a mládež.

Specifické zaměření knihovny bylo zásadní i při přípravě interiéru, v němž převládající pestré a teplé barvy, opakuje se výchozí motiv kruhu, pohodlí a příjemnou atmosféru dokreslují například pohovky, hrací plochy a doplňky pro děti přispívající k jejich pocitu bezpečí.

Druhá, závěrečná etapa projektu proběhne v následujícím roce. Jejím těžištěm je realizace škály volnočasových i vzdělávacích programů určených třem prioritním skupinám uživatelů: romským dětem předškolního a mladšího školního věku, romským matkám na mateřské dovolené a romské rodině, která dodnes funguje jako pevný svazek a je i klíčem pro navázání komunikace s Romy jako jednotlivci. Půjde například o vypravěčská či taneční odpoledne, videoprojekce, pohybové hry, kurzy informační gramotnosti, motivační program „Slavní Romové“, přednášky, výstavy, jejichž cílem je oživit a zprostředkovat podněty z romské kultury a tradic a podpořit uvědomění si vlastního romství za využití spolupráce i s dalšími organizacemi, jež s komunitou pravidelně pracují.

Projekt Romaňi kereka – Romský kruh, pro něhož byla počáteční inspirací maďarská romská knihovna při Gymnáziu Gándhího v Pécsi, vznikal od roku 2004. Průběžnou práci na projektu a diskuzi nad řadou sporných otázek multikulturního knihovnictví mapuje i brožura s názvem Na cestě k romské knihovně, která je výstupem z mezinárodního semináře pořádaného Knihovnou města Ostravy v říjnu 2005. Podnětná publikace vydaná ve spolupráci s Ostravskou univerzitou bude brzy k dispozici i na www.kmo.cz.

Projekt získal rovněž záštitu zmocněnce vlády ČR pro lidská práva Svatopluka Karáska a finanční podporu německé nadace Hermann-Niermann-Stiftung z Düseldorfu, Statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice. Partnery projektu jsou rovněž Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Goethe-Institut, kteří stáli nejen u zrodu prvotního nápadu. Interiér navrhla firma Design-brothers.

Objekt budoucí knihovny před rekonstrukcí

Objekt budoucí knihovny před rekonstrukcí

Objekt budoucí knihovny během rekontrukce, zima 2006

Objekt budoucí knihovny během rekontrukce, zima 2006

Objekt po celkové rekonstrukci, červen 2006

Objekt po celkové rekonstrukci, červen 2006

Jeden z kruhů, v jejichž znamení knihovna vznikla, tento v dětském oddělení

Jeden z kruhů, v jejichž znamení knihovna vznikla, tento v dětském oddělení

Kruh ve společenské místnosti – Romaňi kereka chce být pozváním do společného kruhu...

Kruh ve společenské místnosti – Romaňi kereka chce být pozváním do společného kruhu...

...a další z kruhů v knihovně

...a další z kruhů v knihovně

Exteriér pobočky v Ostravě-Vítkovicích během zahájení

Exteriér pobočky v Ostravě-Vítkovicích během zahájení

Zástupci institucí, jež významně přispěly k realizaci projektu – z Goethe-Institutu v Praze vzešel impuls (Sabine Reddel-Heymann), nadace Hermann-Niermann-Stiftung poskytla finanční prostředky na vybavení (pan Uwe Stiemke, zástupkyně v ČR PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě)

Zástupci institucí, jež významně přispěly k realizaci projektu – z Goethe-Institutu v Praze vzešel impuls (Sabine Reddel-Heymannová), nadace Hermann-Niermann-Stiftung poskytla finanční prostředky na vybavení (Uwe Stiemke, zástupkyně v ČR PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě)

Ředitelka Knihovny města Ostravy mgr. Miroslava Sabelová při zahájení

Ředitelka Knihovny města Ostravy mgr. Miroslava Sabelová při zahájení

V zahajovací den byl jeden z uživatelů i předmětem zájmu kamery regionální televize

V zahajovací den byl jeden z uživatelů i předmětem zájmu kamery regionální televize

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Kulturní program při slavnostním zahájení – jak zpěv s harmonikou, tak výstava fotografií ve společenském sále – byl dílem nevidomého pana Biháriho

Dveře se otevřely pro první návštěvníky...

Dveře se otevřely pro první návštěvníky...

Jeden z prvních návštěvníků

Jeden z prvních návštěvníků

Barevný interiér knihovny oslovuje příchozí již od zádveří

Barevný interiér knihovny oslovuje příchozí již od zádveří

K dispozici je také literatura v romštině

K dispozici je také literatura v romštině

Čítárna časopisů

Čítárna časopisů

Koutek v dětském oddělení, v pozadí oddělení pro dospělé

Koutek v dětském oddělení, v pozadí oddělení pro dospělé

Dětské oddělení, v pozadí oddělení pro dospělé

Dětské oddělení, v pozadí oddělení pro dospělé

Průhled z dětského oddělení do společenské místnosti

Průhled z dětského oddělení do společenské místnosti

Průhled z dětského oddělení do společenské místnosti

Průhled z dětského oddělení do společenské místnosti

Pracovní stanice OPAC, pult služby (u vchodu) v pozadí

Pracovní stanice s OPACem, pult služby (u vchodu) v pozadí

Interiér oddělení pro dospělé

Interiér oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé s čítárnou časopisů – v pozadí dětské oddělení

Oddělení pro dospělé s čítárnou časopisů – v pozadí dětské oddělení

Počítače pro děti

Počítače pro děti

Nadace Hermann-Niermann-Stiftung přislíbila pro vybavení výpočetní technikou ještě další prostředky...

Nadace Hermann-Niermann-Stiftung přislíbila pro vybavení výpočetní technikou ještě další prostředky...

Pohled z dětského oddělení v nové části budovy do staré (v pozadí vlevo budoucí počítačová studovna; šatní skříňky se nacházejí vlevo od vstupu do knihovny)

Pohled z dětského oddělení v nové části budovy do staré (v pozadí vlevo budoucí počítačová studovna; šatní skříňky se nacházejí vlevo od vstupu do knihovny)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VÁCLAVÍKOVÁ, Irena. Otevření knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2022-12-08]. urn:nbn:cz:ik-12259. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12259

automaticky generované reklamy
registration login password