Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna roku 2006

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovna roku 2006

0 comments
Rubrika: 

Knihovnický týden vyvrcholil i letos 5. října slavnostním ceremoniálem předávání státní ceny Knihovna roku v Zrcadlové kapli Klementina. Také nový ministr kultury Martin Štěpánek považoval za vhodné zúčastnit se akce osobně (vzpomeňme, že premiéru osobní účasti ministra na této akci měl v loňském roce exministr Jandák, neboť Pavel Dostál, ač několik let zván, se předávání ceny nikdy nezúčastnil). Štěpánek nepřednesl úředníky připravené vystoupení, ale vyznal se ve svém vystoupení z osobního vztahu ke knihám a knihovnám. Z jeho rukou pak přebraly titul Knihovna roku 2006 a částku 70 000,- Kč (oproti loňskému roku se příjemně zvýšila o 20 000,- Kč) dvě vítězné knihovny: v kategorii základních knihoven, což jsou především knihovny v malých obcích, to byla obecní knihovna Býšť a její knihovnice Vendulka Valečková; cenu získala za „skvěle fungující kulturní, vzdělávací a komunitní centrum obce“; v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se vítězkou stala knihovna Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Soutěžní komise ji na titul doporučila za vybudování a zpřístupnění informačních zdrojů a databází pro oblast hospicové péče a paliativní medicíny, jíž se jako jediná knihovna v ČR systematicky věnuje. Cenu převzala knihovnice Štěpánka Ryšavá a akademická malířka Martina Špinková, ředitelka Domácího hospice Cesta domů.

Zvláštní ocenění ministra kultury a diplom získaly v první kategorii místní knihovna v Myslibořicích, knihovnice Marie Novotná, a obecní knihovna Radslavice, knihovnice Lada Veselá; ve druhé kategorii pak Krajská knihovna Karlovy Vary, za niž cenu přebírala náměstkyně ředitelky Jitka Banzetová.

Obě odborné poroty pracující letos ve zcela novém složení jako obvykle přísně střežily identitu vítězných knihoven až do chvíle vyhlášení, napětí v sále tedy vládlo do posledního okamžiku a také média lačná jmen vítězů si musela počkat.

Napětí to ovšem bylo příjemné a kultivované, přerušované uměleckými zážitky (koncert žesťového kvartetu Trombonetta  - Two trumpet Tunes and Ayres Henryho Purcella - a přednes fejetonu Od čtenáře k uživateli Jaroslava Suchého v podání Taťjany Medvecké).

Nejspokojeněji samozřejmě odjížděli vítězové. Ale i nominované knihovny (zejména pak nejlepší obecní knihovny z jednotlivých krajů, tradičně oceněné diplomem SKIP a sponzorskými dary), představitelé obcí a institucí, hosté a ostatní účastníci setkání odcházeli ze setkání s dobrou náladou. Možná to způsobila představa slavnostního rautu či exkurze po historických prostorách Národní knihovny, které po ceremoniálu následovaly, možná však jen hřejivý pocit z toho, že stejně jako špičkové umělecké výkony je dnes i dobře odvedená knihovnická práce státem oficiálně oceňována.

Slavnostní fanfáry dozněly, z letošního ročníku zbyly už jen vzpomínky, diplomy, fotogalerie, usušené květiny, užitečné sponzorské dary a propagační materiály (firma Ceiba, Nakladatelství Hejkal, Národní knihovna ČR, SKIP). Je čas myslet na ročník příští a zaútočit na titul Knihovna roku 2007. A pokud se chcete pro inspiraci podívat do síně slávy, navštivte http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2006/index.htm. Zbytek už je na vás.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Knihovna roku 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12266. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12266

automaticky generované reklamy